1.1. Глобальний економічний простір як середовищеформування міжнародних організацій