ГЛАВА 4.СТАНДАРТНА МОДЕЛЬМІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

магниевый скраб beletage

Після вивчення матеріалу цієї глави ви повинні вміти:

сформулювати характерні риси стандартної моделі міжнарод-ної торгівлі;

дати визначення теорії витрат заміщення;

знайти відмінності між постійними та зростаючими витратамизаміщення;

визначати граничну норму трансформації та граничну нормузаміщення;

охарактеризувати рівноважні відносні ціни;

описати різницю між виграшем від обміну та виграшем від спе-ціалізації;

пояснити модель загальної рівноваги.