ГЛАВА 7. НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕГУЛЮВАННЯМІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ.МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇЗ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

магниевый скраб beletage

Після вивчення матеріалу цієї глави ви повинні вміти:

сформулювати цілі, завдання, принципи СОТ;

охарактеризувати результати багатосторонніх переговорівГАТТ/СОТ;

пояснити систему угод СОТ;

описати особливості регулювання міжнародної торгівлі това-рами, послугами, продукцією інтелектуальної праці;

визначити та оцінити роль ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСІТРАЛ у ре-гулюванні міжнародної торгівлі за сучасних умов.