ГЛАВА 8. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ:СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

магниевый скраб beletage

Після вивчення матеріалу цієї глави ви повинні вміти:

визначати критерії, за якими виділяють форми міжнародноїторгівлі;

охарактеризувати особливості кожної з форм міжнародної тор-гівлі;

пояснити роль та значення форм міжнародної торгівлі;

проаналізувати світові ринки товарів та послуг;

пояснити, для чого використовуються міжнародні товарні но-менклатури;

визначати критерії та види світових цін.

Залежно від предмету та характеру здійснення зовнішньоторго-вельних операцій існують різноманітні форми міжнародної торгівлі.Найчастіше їх класифікують за двома ознаками — предметом торгівліта способом і організацією взаємовідносин між партнерами. Аналізформ міжнародної торгівлі дає можливість докладніше охаракте-ризувати обсяги та структуру торгівлі окремої країни, групи країн ісвіту в цілому, а також визначити певні переваги або недоліки дляекспортера чи імпортера.