1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її специфічні риси