1.4. Україна в системі світоторговельних зв'язків

Україна належить до групи країн, які високозалежні від міжна-родної торгівлі (її зовнішньоторговельна квота дорівнює 51,1%).

У 2009 р. зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здій-снювала з партнерами із 211 країн світу.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами становив 39,703млрд дол. США, обсяг імпорту — 45,435 млрд дол. Однак внаслідоксвітової фінансової кризи темпи зростання як експорту, так і імпортузначно знизилися. Головні торгові партнери України в 2009 р. пока-зані в табл. 1.9.

Таблиця 1.9

Основні країни партнери України в експортіта імпорті товарів у 2009 р.

Країни

Експорт

Країни

Імпорт

Вартість,тис. дол.США

% до2008р.

Частка взагаль-ному об-сязі, %

Вартість,тис. дол.США

% до2008р.

Частка взагаль-ному об-сязі, %

РосійськаФедерація

8495072,3

54,0

21,40

РосійськаФедерація

13235774,4

68,2

29,13

Туреччина

2126526,4

45,9

5,36

Німеччина

3852129,1

53,8

8,48

Продовження табл. 1.9

Китай

1434404,7

262,0

3,61

Китай

2734257,1

48,8

6,02

Казахстан

1418429,7

77,4

3,57

Польща

2170311,2

50,7

4,78

Білорусь

1258938,2

59,8

3,17

Казахстан

2033942,1

65,2

4,48

Німеччина

1248125,7

67,9

3,14

Білорусь

169283