ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

вступ   8

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ       10

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ  11

Історичний розвиток митної справи в Україні       11

Джерела митної справи        20

Митна політика України       24

Митні органи України          29

Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі        39

Митні платежі            45

Митна вартість — основа нарахування митних платежів .... 45

Мито   50

Митні збори   51

Акцизний збір            53

Податок на додану вартість 55

Розділ 2. МИТНІ РЕЖИМИ  58

Поняття та зміст митного режиму   58

Загальні положення митних режимів          58

Зміст митного режиму           60

Пільги за митними режимами         62

Характеристика митних режимів    63

Розділ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГОКОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ        83

Класифікація товарів при митному оформленні     83

Основні положення здійснення митного контролю          87

Характеристика митного контролю            87

Форми та зони митного контролю 91

Технологічна схема митного контролю      94

Документи для проведення митного контролю     97

Вантажна митна декларація 100

Основні положення здійснення митного оформлення та

декларування             105

Загальні положення митного оформлення             105

Декларування товарів, діяльність митного брокера           109

Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями ....112

Загальні положення переміщення вантажів міжмитницями         112

Контроль за доставкою товарів, що вивозяться з митноїтериторії України        117

Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митнутериторію України       120

Контроль за доставкою товарів, що переміщуютьсятранзитом через митну територію України           125

Контроль за доставкою в митниці призначенняокремих видів товарів що переміщуються черезмитний кордон України            127

Міжнародні державні перевезення митних вантажів        131

Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон

України           135

Розділ 4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ           139

Контракт — як документ необхідний

для митного оформлення вантажу 139

Міжнародні правила «Інкотермс»    143

Сертифікація товарів та верифікація сертифікатів

при митному оформленні     151

Митне оформлення інвестиційної діяльності         163

Митне оформлення бартерної діяльності    166

Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною ..170

Митне оформлення товарів,

що містять обекти інтелектуальної власності          182

Особливості переміщення через митний кордонУкраїни товарів, що містять об'єкти праваінтелектуальної власності        182

Заходи митних органів щодо контролю за переміщеннямчерез митний кордон України товарів, які містять об'єктиправа інтелектуальної власності      186

4.7.3. Призупинення митного оформлення товарів,

що містять об'єкти права інтелектуальної власності ... 1914.8. Митний аукціон             194

Загальні положення митного аукціону        194

Організація та підготовка до проведення митного аукціону... 195

Проведення митного аукціону         198

Розділ 5. ОСНОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОНУКРАЇНИ ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ            201

Перетинання пасажирів через митний кордон України    201

Митне оформлення пасажирського багажу при йогопереміщенні через митний кордон           207

Митне оформлення супроводжуємого пасажирськогобагажу       207

Митне оформлення несупроводжуємогопасажирського багажу  213

Митне оформлення пасажирського багажу в режимітимчасового ввезення      216

Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні 216

Санітарно-гігієнічний контроль       220

Ветеринарний контроль       222

Фітосанітарний контроль     224

Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюновихвиробів    226

Порядок переміщення через митний кордон валюти        227

Переміщення через митний кордон України

готівки            228

Переміщення через митний кордон Українибанківських металів              229

Порядок переміщення через митний кордонтранспортних засобів         230

Порядок митного оформлення транспортних засобів,що ввозяться (пересилаються) громадянами в Українудля постійного користування      232

Порядок митного оформлення транспортних засобів,що тимчасового вивозяться за межи митної

території України       237

Порядок митного оформлення транспортних засобів,що вивозяться за межи митної території України

для постійного користування            239

5.5.4. Порядок митного оформлення транспортних засобів,

що ввозяться на митну територію Україниз метою транзиту       241

Вимоги до лікарських засобів та наркотичних речовин

при їх митному оформленні             243

Порядок переміщення через митний кордон культурнихцінностей         246

Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарівчерез митний кордон        252

Переміщення через митний кордон вторинної сировини

та відходів      257

Митне оформлення квітково-декоративної продукції

під час її переміщення через митний кордон України         260

Правила перевезення імпортних, експортних

і транзитних вантажівз квітково-декоративноюпродукцією         260

Особливості проведення митногооформлення квітково-декоративної продукції

при її імпорті, експорті та транзиті   263

Особливості переміщення гуманітарної допомоги

через митний кордон             268

Порядок переміщення через митний кордон

поштових відправлень          274

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     284

ДОДАТКИ     287

Додаток 1. Хронологічна таблиця подій з історії митної справи

та митної політики в Україні            287

Додаток 2. Разова ліцензія Мінекономіки України на імпорт        293

Додаток 3. Дозвіл /висновок ДСЕК             294

Додаток 4. Експортний сертифікат якості   295

Додаток 5. Декларація митної вартості       296

Додаток 6. Вантажна митна декларація (форма МД-2)     298

Додаток 7. Додатковий аркуш ВМД (форма МД-3)           299

Додаток 8. Додатковий аркуш ВМД (специфікація форма МД-8) ..300

Додаток 9. Сертифікат відповідності           301

Додаток 10. Свідоцтво про визнання         302

Додаток 11. Сертифікат походження (форма СТ-1)           303

Додаток 12. Сертифікат про походження товару   304

Додаток 13. Митна пасажирська декларація           305

Додаток 14. Уніфікована митна квітанція (форма МД-1)   306

Додаток 15. Гігієнічний висновок на імпортну продукцію           307

Додаток 16. Гігієнічний висновок на вітчизняну продукцію        308

Додаток 17. Ветеринарне свідоцтво            309

Додаток 18. Карантинний дозвіл на імпорт (транзит)      310

Додаток 19. Карантинний сертифікат         311

Додаток 20. Фітосанітарний сертифікат      312

Додаток 21. Свідоцтво про держреєстрацію лікарських засобів

та виробів медичного призначення            313

Додаток 22. Підтвердження про держреєстрацію лікарських засобів

та виробів медичного призначення            314

Додаток 23. Одноразовий дозвіл на ввезення в Україну лікарських

засобів та виробів медичного призначення            315

Додаток 24. Сертифікат на ввезення наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів          316

Додаток 25. Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей

з території України    317

Додаток 26. Акт фітосанітарного контролю підкарантинних

матеріалів, об'єктів та транспортних засобів          318

Додаток 27. Бланк оглядового розпису (форма М 15)       319