3.4. Статут підприємства. Основні розділи статуту. : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

3.4. Статут підприємства. Основні розділи статуту.

Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджуєтьсявласником (власниками) майна суб'єкта господарювання чи йогопредставниками, органами або іншими суб'єктами відповідно дозаконодавства.

У статуті підприємства визначаються власник танайменування підприємства, його місцезнаходження, предмет іцілі діяльності, розмір і порядок утворення статутного та іншихфондів, порядок розподілу прибутків та збитків, його органиуправління, їх компетенцію, умови реорганізації та припиненнядіяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначається його назва(завод, фабрика, майстерня та інші) і вид (приватне, колективне,державне та інше).

У статуті підприємства визначається орган, який має правопредставляти інтереси трудового колективу (рада трудовогоколективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

Особливості складання статуту підприємства розглянемо наоснові статуту ТзОВ "Мрія" (додаток 1). Він містить такі розділи:

Загальні положення.

Мета та предмет діяльності товариства.

Статутний фонд товариства.

Зовнішньоекономічна діяльність.

Юридичний статус товариства.

Розподіл прибутку.

Порядок покриття збитків Товариства.

Управління Товариством.

Виробничо-господарська діяльність.

Припинення діяльності Товариства.