3.5. Відповідальність суб'єктів підприємницькоїдіяльності