4.3. Аналіз впливу конкуренції на підприємницькудіяльність : Основи підприємництва : B-ko.com : Книги для студентів

4.3. Аналіз впливу конкуренції на підприємницькудіяльність

Щоб зрозуміти вплив конкуренції на розвитокпідприємницької діяльності, необхідно добре засвоїти суть самоїпідприємницької діяльності. Тому ще раз звернемося довизначення підприємництва в законодавстві України.

У Господарському кодексі України записано:"Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, навласний ризик господарська діяльність, що здійснюєтьсясуб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягненняекономічних і соціальних результатів та одержання прибутку".

Суть конкуренції як економічної категорії теж полягає втому, що конкуруючі сторони ведуть між собою боротьбу запривласнення найбільших прибутків. Отже, борючись запривласнення більшого прибутку, вони тим самим збільшуютьобсяги виробництва, поліпшують якість продукції, збільшуютьтривалість використання, знижують витрати на виробництво.А цього можна досягти, впроваджуючи нову техніку, технологію,нові методи організації праці тощо.

Таким чином, конкуренція позитивно впливає на якістьпідприємницької діяльності. Але для цього повинні бути умови -забезпеченість ринку товаром і платоспроможність попиту. Безцього позитивний вплив конкуренції на підприємницькудіяльність неможливий. Це ми можемо спостерігати виходячи знашої дійсності: продукції вітчизняного виробника недостатньо іплатоспроможність українського народу низька.

Розвитку досконалої конкуренції заважають монополії.Монополії є монополіями, і їх вплив на ринкові відносинизавжди був і є негативним.

Прибуток - це результат ефективної підприємницькоїдіяльності, суть якої полягає в раціональному використанні всіхвиробничих ресурсів, ефективній організації управлінськоїдіяльності, виготовленні конкурентноздатної продукції, що вжевивчалося в попередньому розділі посібника.

Тому при аналізі впливу конкуренції на підприємницькудіяльність, крім вивчення результатів своєї діяльності, необхідноґрунтовно вивчити діяльність конкурентів і порівняти зрезультатами своєї діяльності. Визначити, з якої причинипродукція підприємства не є конкурентноздатною: за ціною чи заякістю і виявити причини цього: неефективна технологія,нераціональне використання ресурсів, низька якість матеріально-сировинних ресурсів, які використовуються для виробництвапродукції, недостатня кваліфікаційна підготовка трудовихресурсів, менеджерів, виконавців робіт тощо.

Які показники характеризують ефективність діяльності і якінеобхідно аналізувати, розглянемо у наступному розділі.

4.4. Шляхи розвитку підприємництва. Показникиінтенсифікації і підвищення ефективностіпідприємницької діяльності