8.6. Дейл Карнегі про основи спілкування з людьми

магниевый скраб beletage

Дейл Карнегі рекомендує дотримання таких принципів успілкуванні з людьми:

> Шість способів, які дають змогу привернути до себеувагу:

Виявляйте щирий інтерес до людей. Прагнучи лишодного - справити на людей вигідне враження і зацікавити їхсобою, ми у такий спосіб ніколи не здобудемо справжніх, щирихдрузів. Хто хоче мати друзів, той повинен діяти, не шкодуючисил і часу. Навіть розмовляючи по телефону, вітаймося так, щобу нашому голосі бриніла радість.

Усміхайтесь. Ціна усмішки - нуль, але вона багаточого варта. Вона збагачує тих, хто її приймає, й не збіднює тих,хто її дарує. Вона триває лише мить, але пам'ять про неїзалишається назавжди. Ніхто не є таким багатим, щоб обійтисябез неї, і нікого не збіднюють, а тільки збагачують наслідки.Вона створює щастя в домі, заохочує до добрих справ і є ознакоюдружби. Вона - відпочинок для стомлених, світло для зневірених,сонячний промінь для засмучених і найкращий засіб віднеприємностей. Однак її не можна купити, випросити, позичитиабо вкрасти, оскільки вона не може по-справжньому робитидобро, доки її не віддають з доброї волі. Ніхто так не потребуєусмішки, як ті, в кого вже нічого не залишилося, щоб даватиіншим.

Не забувайте, що для людини її ім'я найсолодше інайважливіше будь-якою мовою. Людину цікавить її власне ім'ябільше за всі інші імена, разом узяті. Пам'ятайте ім'я людини,вимовляйте його легко і невимушено, це замінить найкращийкомплімент. Але забувши чи перекрутивши ім'я, ви поставитесебе в дуже невигідне становище.

Будьте уважними слухачами. Спонукайте іншихговорити про них самих. Найзапекліший скаржник схилитьголову перед терплячим, співчутливим слухачем, спроможнимзмовчати, коли він розгнівано, наче кобра перед атакою,бризкатиме отрутою своїх убивчих аргументів. Пам'ятайте:людина, з якою ви розмовляєте, зацікавлена власною особою ісвоїми бажаннями в стократ більше, ніж вами і вашимипроблемами. Хто говорить лише про себе і думає лише про себе,

153

той неосвічена людина, незалежно від того, скільки і де вонанавчалася.

Ведіть бесіду в річищі зацікавлень вашогоспіврозмовника.

Допомагайте людям реалізувати прагнення їхньоївласної значущості і робіть це щиро. Ви прагнете схвалення збоку тих, з ким спілкуєтесь? Хочете, щоб вас шанували? Бажаєтепересвідчитись, що й ви чогось варті в цьому маленькому світі?Вам потрібні не фальшиві лестощі, а щире визнання? Всі мипотребуємо цього. Тоді дотримуймось золотого правила:даруймо людям те, що хочемо одержати від них. Маленькілюб'язності на взірець: "Вибачте, що турбую вас", "Чи не будететакі ласкаві.", "Якщо не заперечуєте" - всі ці фрази, немовмастило, змащують шестерні скрипучого механізму нашогожиття і, крім того, є ознакою добра, вихованості.

12 способів зробити власний погляд надбанням іншихлюдей:

Якщо хочете виграшу - остерігайтеся суперечок.

Шануйте погляди інших людей. Ніколи не кажітьлюдині, що вона помилилася.

Припустившись помилки, відразу визнайте це легко івідверто.

Розмовляйте у дружній манері.

Спонукайте людину одразу ж сказати те ж.

Спонукайте співрозмовника говорити значно більше,ніж це робите ви самі.

Дайте співрозмовникові відчути, що ідея належитьйому.

Навчіться бачити явища та події очима іншої людини.

Виявляйте своє співчуття.

Звертайтесь до благородних мотивів.

Давайте своїм ідеям наочність, інсценізуйте їх.

Кидайте виклик.

9 способів примусити людину змінити свою позицію,при цьому не завдавши їй образ і не викликавши в неї обурення:

Починайте з похвали та щирого визнання чеснотлюдини.

Вказуйте людині на її помилку, робіть це в непрямійформі.

Перш ніж когось принижувати, визнайте свої помилки.

Не віддавайте наказів.

Давайте людині можливість зберегти своє обличчя.

Хваліть людину за кожен, навіть найменший, успіх. Нескупіться на похвалу.

Створіть людині добру репутацію, і вонанамагатиметься відповідати їй.

Створіть і застосовуйте заохочення.

Спонукайте людей з приємністю робити те, що вампотрібно.

На закінчення:

Стародавні китайці були мудрими людьми, мудрими усвітовому розумінні. Вони любили прислів'я, яке ми маємозавжди пам'ятати: "Людина, яка не усміхається, не повиннавідкривати крамницю". Усміхнену людину завжди радозустрічають. Коли ви виходите з дому, підніміть підборіддя,ступайте з радістю, наче у вас на голові корона, глибоко вдихнітьнапоєне сонцем повітря, вітайте своїх друзів усмішкою і щиримрукостисканням. Не бійтеся, що вас не так зрозуміють і не гайтеані хвилини на роздуми про ваших ворогів. Намагайтеся триматиу пам'яті те, що ви маєте зробити, і неухильно прямуйте довизначеної мети. Концентруйтесь на важливих і добрих справах,які ви прагнете зробити, і в тиші дня ви набиратиметесь сили дляздійснення ваших намірів, як королі беруть з морської хвилі всінеобхідні елементи, створіть в уяві образ здібної, серйозноїлюдини, якою ви хочете бути, і переконайте себе, що ви здатністати такою людиною.

Висновки

Підприємець організовує підприємство, є суб'єктомпідприємницької діяльності, несе відповідальність за дотриманнявимог законів і законодавчих актів України, що регулюютьпідприємницьку діяльність, в тім числі за завдання шкодинавколишньому середовищу, за порушення відносин в питанняхоподаткування тощо.

Підприємницька діяльність повинна базуватися на знанняхринку, вмілому керівництві підпорядкованим персоналом,професійній культурі стосунків з підлеглими. Крім того,підприємець повинен бути патріотом своєї держави і завждиставити державні інтереси вище своїх.

Контрольні питання:

Правові засади підприємницької діяльності.

Характеристика розділів Господарського кодексуУкраїни

Типи керівників і вимоги до особистості сучасногокерівника.

Ділова етика і професійна культура підприємця.

Цілі, які стоять перед економікою країни.

П'ять фундаментальних завдань, які необхідновиконувати при здійсненні підприємницької діяльності.

Функції управління, які необхідно здійснювати всистемі управління підприємством незалежно від йогопідпорядкування і власності.

Дейл Карнегі про основи спілкування з людьми.

Література:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року№ 436-ІУ(зі змінами).

Основи бізнесу. Конспект лекцій (частина ІІ) /Укладач: Цигилик І.І. - Івано-Франківськ: Інститутменеджменту та економіки, 2000. - 136с. (С.16-30).

Цигилик І.І. Підприємництво в умовах ринковоїекономіки. Навчально-методична розробка. - Івано-Франківськ: Інститут менеджменту та економіки,2000. - 72 с. (С. 34-42).

ДІЛОВА ГРАна тему

"ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГОФУНКЦІОНУВАННЯ"

ВСТУП

Майбутній фахівець економічного профілю повинен матифундаментальну як теоретичну, так і практичну економічнупідготовку; досконало володіти знаннями своєї спеціальності,вміти поповнювати і збагачувати та раціонально застосовувати їху своїй практичній організаційно-управлінській діяльності.Велике значення має вміння студентів застосувати свої знання напрактиці, швидко орієнтуватись у нових ринкових умовахгосподарювання, розпочати свою власну справу, власний бізнес.

Майбутній економіст повинен бути творчою і впевненою усобі особистістю, працелюбною, схильною до розумного,виправданого ризику. Традиційний процес навчання потребуєсуттєвої модернізації у зв'язку із зростанням вимог до освітньоїта професійної підготовки спеціалістів: студент повинен учитисясамостійно, адже якість підготовки економістів у вищій школівизначається не тільки обсягом певних знань і навичок, а йздатністю до самоосвіти і творчої діяльності, що зумовленосучасними потребами ринку.

За сучасних умов система вищої освіти має істотновипереджати сьогоднішні вимоги суспільства щодо якості рівняпідготовки кадрів, працювати на перспективу. Організаціянавчального процесу має на меті підготовку високопрофесійнихспеціалістів у різних галузях матеріального та духовноговиробництва, оскільки після закінчення навчання студентповинен бути підготовлений вступити у всі життєдіяльні зв'язкита відносини, а це, в свою чергу, вимагає активізації навчальноїдіяльності викладача на розробку та використання нових форм таметодів навчання, які повинні включати в себе: організацію,здійснення, стимулювання і мотивацію навчання; контрольі самоконтроль навчально-пізнавальної діяльності. Одним ізтаких методів і є ділові ігри.

Ділова гра проводиться, з одного боку, з метою освітньоїдіяльності, з другого - це умова, що дає змогу ширшевикористовувати пізнавальні можливості студентів, спонукає їхтворчо підходити до оволодіння знаннями, створює передумовидля самореалізації. Ділова гра належить до тих методівнавчального процесу, за допомогою яких забезпечуєтьсянайефективніше засвоєння матеріалу що вивчається. Цеможливість нагромадження і закріплення студентами знань іумінь в процесі творчого навчання, це наближення навчальногопроцесу до практичної підприємницької діяльності.

Педагогічні технології, які сприяють підготовці сучаснихспеціалістів в умовах ділової гри:

Особистісно розвиваючий підхід до навчання.

Відносини співробітництва педагогів і студентів.

Вивчення того, що дійсно необхідне для даноїпрофесії.

Навчання без примушування.

Модульне навчання, рейтингова система підготовкизнань.

Використання викладачем різноманітних методівпроблемного навчання.

Емоційно-культурний фон навчання, задоволеністьним.

Ділові ігри передбачають активну участь студентів унавчальному процесі. Під час заняття детально обговорюєтьсязміст ділової гри, викладач керує груповою динамікою, регулюєобговорення, допомагає робити висновки.

Ділова гра має на меті навчити студентів приймати правильніуправлінські рішення, потребує вміння використовувати власнізнання і активно здобувати та засвоювати нові, формує навичкипрофесійної діяльності, розвиває особистіснозначущі якості.

Навчає студентів при прийнятті конкретних рішень логічноі послідовно думати, аналізувати ситуацію, передбачатиподальший розвиток подій.

При вивченні "Економіки підприємства", "Основ бізнесу","Підприємництва в умовах ринкової економіки", "Економікиі організації виробництва" важливою темою є "Організаціяпідприємницької діяльності і забезпечення її ефективногофункціонування". Для глибокого вивчення вказаної темиі рекомендується проведення ділової гри.

Тема ділової гри: "Організація підприємницької діяльностіі забезпечення її ефективного функціонування".

Ділова гра включає чотири заняття (8 академічних годин).

Мета ділової гри: навчити студентів готувати документиз організації і реєстрації підприємства. (Мета ділової гри полягаєв тому, що основний акцент робиться не на оволодінні готовимизнаннями, а на їх добуванні, поглибленні і застосуванніу практичній діяльності).

Повинні знати:

сутність підприємництва і принципи організаціїпідприємницької діяльності;

законодавчу базу для організації підприємницькоїдіяльності;

фактори ефективності підприємницької діяльності.

Повинні вміти:

скласти документацію на організацію підприємства;

виділити слабкі і сильні сторони підприємницькоїі управлінської діяльності.

знаходити резерви підвищення ефективностіпідприємницької діяльності.

У процесі заняття студенти, попередньо вивчившинеобхідний теоретичний матеріал, ведуть колективний пошук

нових ідей, визначають оптимальні шляхи, механізми їхреалізації.

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ:

Заняття відбуваються у вигляді ділової гри.

Ознайомлення з метою і змістом ділової гри.

Розподіл групи на підгрупи. Кожна підгрупа можескладатися з 4-5 студентів. Крім того, визначаються групаекспертизи, голова державної адміністрації; юрист; зав.канцелярії; нотаріус; представник податкової інспекції;представник банку; представник пенсійного фонду, якібудуть здійснювати перевірку правильності оформленнязасновницьких документів і реєструвати діяльністьпідприємства.

Рольовий розподіл студентів. Кожна підгрупа визначаєзасновника, керівника пі дприємства, головногобухгалтера, економіста та інших.

Проведення ділової гри. Ділову гру передбачено провестивпродовж 4 занять тривалістю по 90 хвилин кожне.

Обговорення проведеної гри, визначення виявленихнедоліків.

Підсумок.

Заняття № 1 (2 год.)

Тема: Підприємство як суб'єкт господарювання. Правовіоснови підприємництва

Організація групи. Перевірка наявності студентів,робочого інструментарію: робочих зошитів, обчислювальноїтехніки тощо.

Перевірка рівня підготовки студентів до проведенняділової гри на тему "Організація підприємницької діяльностіі забезпечення її ефективного функціонування" шляхомопитування:

Контрольні питання:

Які цілі поставлені перед економікою?

П'ять фундаментальних питань, які необхіднодотримуватися в умовах ринку. Чому?

Підприємство - головна ланка національної економіки.Чому?

Які елементи ринкової економіки необхідновраховувати при формуванні діяльності підприємства?

Правові основи формування і функціонуванняпідприємницької діяльності.

Законодавчі вимоги до формування і функціонуванняпідприємств. їх сутність і вплив на результативиробничої діяльності.

Види підприємств, що діють в Україні згідно зГосподарським кодексом України.

Які види та організаційно-правові форми об'єднаньпідприємств можуть створюватися в Україні згідно зГосподарським кодексом України.

Статут підприємства. Суть і основні розділистатуту.

Коли підприємство може розпочинати своюдіяльність?

Чим повинно володіти підприємство для організаціїсвого функціонування?

Резерви підвищення ефективності підприємницькоїдіяльності.

Оцінка рівня знань студентів і рівня підготовки допроведення ділової гри. Формування груп-учасників ділової гри(в групи 4-5 студентів: засновник, керівник, головний бухгалтер,економіст).

Домашнє завдання: підготувати розподіл управлінськихфункцій між учасниками ділової гри (відповідальний засновник ікерівник підприємства); сформувати завдання для проведенняустановчих зборів, підготувати рекламу підприємства;документацію з реєстрації підприємства, загальний розділСтатуту підприємства, документацію з відкриття розрахунковогорахунку, взірців підписів у банку.

Заняття № 2 (2 год.)

Тема: Сутність і порядок оформлення документації зорганізації і реєстрації підприємства

проведення установчих зборів;

розробка установчого договору;

розробка статуту;

заповнення реєстраційної картки суб'єктапідприємницької діяльності.

4. Проведення ділової гри.

Майбутні підприємці перш за все повинні з 'ясувати наступні

питання, які за змістом і послідовністю можуть бути такими:

пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової ніші навітчизняному чи світовому ринку;

свідомий вибір форми підприємницької діяльності(індивідуальне або колективне підприємництво).

формування необхідного пакета документів длязапочаткування підприємницької діяльності;

практична реалізація акції - підготовка документів длязаснування, державної реєстрації й ліцензування діяльностізапочаткованої власної фірми.

Теоретичніположення

Перелічені фізичні й юридичні особи можуть бути засновникамималого підприємства, тобто тими, хто приймає рішення про йогостворення.

Малі підприємства можуть створюватись на базі структурнихпідрозділів діючих підприємств, а також шляхом заснуваннянових організаційно-господарських утворень.

Конкретним засновником малого підприємства можутьвиступати як один громадянин, так і члени його сім'ї або іншіособи, котрі спільно ведуть підприємницьку діяльність. Якщомале підприємство створюється однією фізичною особою абосім'єю, то воно вважатиметься індивідуальним чи приватнимпідприємством. Коли ж мале підприємство засноване двома абобільшою кількістю громадян, то воно може мати статускооперативу, повного товариства, товариства з обмеженоювідповідальністю (з позначкою ЛТД), акціонерного товариства.

Відповідно до чинного законодавства кількість засновників істворюваних ними підприємств не обмежується. Зафіксованолише розмір статутного фонду товариства з обмеженоювідповідальністю та акціонерного товариства. Він маєдорівнювати сумам, відповідно еквівалентним 625 і 1250мінімальним заробітним платам, виходячи з мінімальної ставкина момент створення названих товариств.

Засновники мають виконати кілька функцій у процесістворення нового підприємства. До них, зокрема, належать:

визначення виду підприємства та його назви;

обґрунтування предмета і мети діяльності;

визначення управлінської структури і межі її компетенції.

Для малого підприємства у формі акціонерного товариств

законом України «Про господарські товариства» передбаченіобов'язкові вимоги до змісту документів про заснування.До таких вимог належать відомості про:

вид товариства;

предмет і мету діяльності;

склад засновників і учасників (членів);

-- повну назву і місцезнаходження;

-- розмір і порядок формування статутного фондутовариства;

-- порядок розподілу доходів і збитків;

склад і компетенцію органів управління;

порядок прийняття рішень щодо внесення змін удокументи заснування, а також про ліквідацію або реорганізаціютовариства.

Важливим етапом організації малого підприємства єукладання засновницького договору. Основні його розділи такі:

предмет договору;

зобов'язання;

права і відповідальність;

порядок розв'язання суперечок;

розмір статутного фонду;

юридична адреса.

У статуті малого підприємства у формі акціонерноготовариства подаються відомості про категорії акцій та їхномінальну вартість.

У документах про заснування товариства з обмеженоювідповідальністю крім відомостей, що є однаковими для обохвидів товариств, необхідно додавати інформацію про розмірчастки кожного з учасників, про розмір, склад та порядоквкладення ними (учасниками) внесків.

У документах обох видів товариств відображається порядокучасті акціонерів в управлінні, внесення додаткових коштів,розподіл прибутку, величина резервного фонду.

Статут малого підприємства розробляють і затверджуютьзасновники. Він є юридичним документом, що визначаєдіяльність підприємства. У статуті наводиться повнахарактеристика напрямків діяльності підприємства:

мета і основні завдання;

правова основа діяльності;

перелік майна і коштів;

взаємовідношення з бюджетом;

формування і розподіл доходу (прибутку);

управління підприємством;

реорганізація і припинення діяльності підприємства. Устатуті також визначаються: вид підприємства, його повна назва,місце знаходження, товарний знак тощо.

Узгодження розроблених документів з групою експертизи.

Державна реєстрація підприємства.

Т еоретичніположення

Звернення у реєстраційний орган держадміністраціїЗ метою реєстрації новоствореного підприємства требаподавати такі документи:

рішення власника майна або вповноваженого органупро організацію малого підприємства (за наявності двох абобільшої кількості власників таким документом є договір прозаснування);

статут підприємства;

письмове підтвердження юридичної адреси суб'єктапідприємництва;

реєстраційна картка, котра одночасно виконує рользаяви засновника про реєстрацію підприємства;

квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства.Місцева держадміністрація відповідно до своїх прав іповноважень може провести екологічну експертизупредставленого для державної реєстрації підприємства абовимагати експертного висновку щодо його санітарного іпротипожежного стану.

Реєстрація (видача реєстраційним відділом свідоцтвавстановленого зразка про державну реєстрацію юридичної особи;направлення реєстраційних карток в орган держстатистики іподаткову інспекцію).

Оцінка проведеної студентами роботи. Виявлення і усуненнянедоліків.

Заняття № 3 (2 год.)Оформлення документації з організації і реєстраціїпідприємства

Організаційний момент (перевірка наявності студентівна занятті).

Перевірка рівня підготовки студентів до проведенняділової гри:

оформлення розроблених на попередньому заняттідокументів;

підготовка документації на банківське обслуговування.

Проведення ділової гри.

Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства євідкриття розрахункового рахунку у відповідному банку замісцем знаходження новоствореного підприємства. Для цьогопісля отримання свідоцтва про державну реєстраціюнеобхідними діями є:

звернення у податкову інспекцію (відмітка прореєстрацію, взяття на облік для установи банку; поданнянеобхідних додаткових відомостей);

звернення до нотаріуса (засвідчення підписупідприємця на заповненій банківській картці у двох примірниках;копії реєстраційного свідоцтва; сплата державного мита занотаріальне засвідчення документів);

звернення у банківську установу (подання документів,необхідних для відкриття рахунку в банку: заяви для відкриттярахунку; двох примірників банківських карток зі зразкамипідписів відповідальних осіб, копії свідоцтва про державнуреєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з відміткоюподаткової інспекції; заяви щодо оформлення перепусток у банкособам, які опрацьовують фінансові документи і мають справу зготівкою);

звернення у місцевий відділ внутрішніх справ (поданнядокументів для отримання дозволу на виготовлення печатки іштампів: заяви; ескізів печатки і штампів у двох примірниках;

довідки банку про відкриття рахунку; копії свідоцтва прореєстрацію);

звернення у штемпельно-гравірувальну майстерню(подання ескізів печатки і штампів з відміткою районного ВВСпро дозвіл на виготовлення);

ліцензування (отримання дозволу на здійсненняконкретного виду підприємницької діяльності — за необхідності).

ПРОТОКОЛ №1Зборів засновників товариства з обмеженоювідповідальністю "Мрія"

м. Івано-Франківськ  16.07.04 р.

Були присутні засновники - всього три засновники:

Громадянин Гаврилюк Володимир Ігорович

Громадянин Луканюк Василь Петрович

Громадянин Мізюк Дмитро Іванович

Порядок денний:

Обрання Голови і Секретаря зборів.

Заснування приватного підприємства з виготовлення та реалізаціїкондитерських виробів.

Обрання директора товариства з обмеженою відповідальністю"Мрія".

Затвердження майнових і грошових внесків засновників.

Затвердження статуту.

Заслухавши та обговоривши порядок денний, постановили:З першого питанняОбрати головою зборів п.Мізюка Дмитра Івановича, секретарем -п. Луканюка Василя Петровича.Рішення прийнято одноголосно.З другого питання

заснувати ТзОВ "Мрія", предметом діяльності якого є:

виготовлення кондитерських виробів;

маркетинг, продаж солодощів;

гуртова та роздрібна торгівля продовольчими товарами принаявності відповідних ліцензій;

імпорт сировини (екзотичні фрукти, арахіс, прянощі) та експортготової продукції;

здійснення робіт із заготівлі та закупівлі сировини;

здійснення торгово-закупівельної діяльності.

Рішення прийнято одноголосно.З третього питання

обрати директором товариства з обмеженою відповідальністю"Мрія" Мізюка Дмитра Івановича.Рішення прийнято одноголосно.

Установчий договірПро створення товариства з обмеженоювідповідальністю "Мрія"

м.Івано-Франківськ   16.07.04р.

Засновниками приватного підприємства виступають фізичніособи:

Громадянин Гаврилюк Володимир Ігорович

Громадянин Луканюк Василь Петрович

Громадянин Мізюк Дмитро Іванович

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія" - надаліТовариство - є суб'єктом підприємницької діяльності, що діє напринципах самоокупності та самофінансування з правом наймуробочої сили.

Сторони даного договору, що надалі іменуються Засновники;домовилися про наступне:

1. Предмет договору.

Повне найменування Товариства:Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія".

Юридична адреса Товариства:

284000, Україна, м.Івано-Франківськ, вул. Стуса, 8.

Товариство з моменту державної реєстрації є юридичноюособою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахункив банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та іншіреквізити.

Товариство може створювати на території України і за їїмежами дочірні підприємства, філії та представництва відповіднодо чинного законодавства України та держави за місцемреєстрації.

Предметом діяльності підприємства є:

виготовлення кондитерських виробів;

маркетинг, продаж солодощів;

гуртова та роздрібна торгівля продовольчими товарами принаявності відповідних ліцензій;

імпорт сировини (екзотичні фрукти, арахіс, прянощі) та експортготової продукції;

здійснення робіт із заготівлі та закупівлі сировини;

здійснення торгово-закупівельної діяльності.

Товариство має право без обмежень приймати рішення щодонапрямів своєї діяльності.

Товариство може від свого імені укладати угоди, набуватимайнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бутипозивачем та відповідачем у суді, господарському суді татретейському суді.

Товариство у своїй діяльності керується чиннимзаконодавством, цим Договором, Статутом, а також іншиминормативними актами.

4. Обов'язки учасників Товариства.

Учасники зобов'язані:

вносити вклади в порядку та розмірах передбачених установчими

документами Товариства;

нести видатки зі створення підприємства;

виконувати інші обов'язки, що передбачені чиннимзаконодавством України та Статутом підприємства.

Кожний із учасників має право передати свою частку третійособі.

До моменту державної реєстрації Товариства надати правопредставляти його інтереси в державних органах, банках, іншихустановах та організаціях працівникам ТзОВ "Мрія".

Взаємовідносини учасників, що стосуються Товариства івиходять за рамки цього договору, регулюються чиннимзаконодавством України.

Органи управління Товариства визначаються статутомТовариства.

У разі ліквідації Товариства належні йому коштирозподіляються між засновниками пропорційно їх часткам устатутному фонді.

Договір набуває чинності з моменту його підписанняучасниками.

Типова схема державної реєстрації новоствореногопідприємства в Україні

Назвапослідовнихдій

Короткий зміст дії (етапу)

Підсумковийдокумент

1

Рішення простворенняновогопідприємства

Вибір видів підприємницькоїдіяльності

Бізнес-план

2

Збори

засновників

Вибір організаційно-правовоїформи підприємства. Вибори абопризначення керівникановоствореного підприємства

Витяг з

протоколу

зборів

3

Підготовка

Підготовка проекту статуту

Статут

 

документів про

підприємства або договору про

підприємства.

 

заснування

заснування

Договір прозаснування

4

Підготовча

Звернення в реєстраційний відділ

Довідкова

 

організаційнаробота

органу місцевої влади(консалтингової фірми).Отримання додаткової інформаціїта бланків документів

інформація.

Бланки

документів

5

Підготовка

Документи про реєстрацію

Необхідні

 

додаткових

юридичних осіб-засновників.

додаткові

 

документів (занеобхідності)

Договір про оренду.

документи

6

Послуги

Нотаріальне засвідчення підписів

Нотаріальне

 

нотаріальної

керівників фірми, копії

засвідчення

 

контори

реєстраційних посвідченьзасновників та договору оренди.Сплата державного мита.

документів.Квитанція просплатудержавногомита.

7

Звернення добанку (за

Формування 30% статутногофонду товариства з обмеженою

Довідкабанківської

 

необхідності)

відповідальністю на тимчасовомурозрахунковому рахунку

установи

8

Звернення до

Подання необхідних документів,

Прийняття

 

державного

включаючи додаткові та квитанції

рішення про

 

органу

про сплату реєстраційного збору

реєстрацію

 

реєстрації

 

 

9

Здійснення

Виписка і видача свідоцтва про

Свідоцтво про

Продовження схеми

 

процесуреєстрації удержавномуоргані

реєстрацію. Направленняреєстраційних карток до органустатистики та податкової інспекції

реєстраціюпідприємства

10

Дії податковоїінспекції

Вимога додаткових відомостейпро керівників підприємства.Здійснення відмітки прореєстрацію. Занесення доДержавного реєстру юридичнихосіб

Відмітка прореєстраціюу податковійінспекції

11

Дії органустатистики

Занесення до Єдиного державногореєстру підприємств і організаційУкраїни. Встановленняідентифікаційного коду і кодівкласифікаційних ознак

Ідентифікаційний код і кодикласифікаційних ознак усвідоцтві прореєстрацію

12

Дії банківськоїустанови

Прийняття необхіднихдокументів. Відкриття поточногорахунку. Оформлення перепустокдля входу в банк службовимособам

Відкритий

розрахункови

й рахунок.

Перепустки

службовим

особам

13

Реєстраціяпідприємства успеціальнихфондах

Здійснення відмітки прореєстрацію у Пенсійному фондіта фонді Чорнобиля

ВідміткаПенсійногофонду надокументахдля відкриттярахунку убанках

14

Звернення до

місцевого

відділу

внутрішніх

справ

Прийняття необхідних документіві видача дозволу на виготовленняпечатки і штампів

Дозвіл навиготовленняпечатки іштампів

15

Звернення доштемпельно-гравірувальноїмайстерні

Виготовлення печатки і штампівдля заснованого підприємства

Печатка іштампи

16

Ліцензуваннявидів

підприємниць-кої діяльності

Видача дозволу (ліцензії) наздійснення окремих видівпідприємницької діяльності

Ліцензія

Заняття № 4

Тема: "Оформлення взаємовідносин із банком (укладання угодна здійснення розрахунково-касового обслуговування і наданнякредитів)"

Організація групи (перевірка наявності студентів на занятті).

Перевірка рівня підготовки студентів до проведення заняття(ділової гри).

Проведення ділової гри (оформлення документації наотримання кредиту банку та інше банківське обслуговування).

Контрольні питання:

Банк, його сутність і роль у розвитку підприємництва.

Які взаємовідносини виникають між банком і підприємством(підприємцем)?

Що таке кредит? Види кредитів. Для чого і коли підприємцевінеобхідно отримувати кредит у банку?

Яку документацію необхідно оформити для отриманнякредиту? Порядок оформлення.

ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ

Кожна група складає умову для отримання кредиту в банку.Оформляє документацію. Підраховує ефективність використаннякредиту.

Результати розрахунків подаються в групу експертизи. Групаекспертизи аналізує результати.

Викладач остаточно робить оцінку і аналізує весь хід заняття- ділової гри, яка буде проведена протягом 4-х занять. Називаєстудентів, які недостатньо опрацювали матеріал. Призначаєтермін підготовки і перескладання засвоєного матеріалу.

Відповіді на контрольні питання до заняття № 1"Підприємство як суб'єкт господарювання.Правові основи національної економіки".

1. Які цілі поставлені перед економікою?

Перед національною економікою поставлено наступні цілі:

Економічний ріст. Бажано забезпечити виробництвобільшої кількості і кращої якості товарів і послуг - простішекажучи, забезпечити вищий рівень життя народу.

Повна зайнятість. Відповідне заняття необхіднозабезпечити всім, хто бажає і здатний працювати.

Економічна ефективність. Одержати максимальну віддачупри мінімумі витрат від використання наявних обмеженихвиробничих ресурсів.

Стабільний рівень цін. Необхідно уникати значногопідвищення або зниження загального рівня цін, тобто інфляціїі дефляції.

Економічна свобода. Керівникам підприємств,працівникам і споживачам повинна бути забезпечена свободаекономічної діяльності.

Справедливий розподіл доходів. Жодна група громадян неповинна перебувати в крайніх злиднях, коли інші громадяникупаються в розкоші.

Економічне забезпечення. Необхідно забезпечитиіснування хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних,перестарілих та інших категорій населення, які самі не можутьзабезпечити собі необхідний рівень існування.

Торговий баланс. Підтримання розумного балансуу міжнародній торгівлі і міжнародних фінансових операціях.

Економічна свобода підприємницької діяльностірегламентується Господарським кодексом України, у якомузаписано:

"Підприємці мають право без обмежень самостійноздійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку незаборонено законом." Але свобода бізнесу не має абсолютногохарактеру, тому виникають п'ять фундаментальних питань, якінеобхідно враховувати в процесі підприємницької діяльності вумовах ринку.

Скільки необхідно виробляти? В якому обсязі або якучастину наявних ресурсів необхідно використати у виробничомупроцесі?

Що необхідно виробляти? Який набір (склад) товаріві послуг найповніше задовольняє матеріальні потребисуспільства?

Як цю продукцію необхідно виробляти? Як повинно бутиорганізовано виробництво? Які фірми повинні здійснювативиробництво і яку технологію виробництва необхідновикористовувати?

Хто повинен отримувати цю продукцію? Як, зокрема,повинна розподілятися продукція економіки міжіндивідуальними споживачами?

Чи здатна система адаптуватися (пристосуватися) до змін?Чи може система зробити певні зміни (корекції) у зв'язку іззміною попиту споживачів, постачання ресурсів і технологіївиробництва?

Кодекс визначає підприємство як господарюючий об'єкт.Суть цього визначення полягає в тому, що підприємство єтоваровиробником, трудовим колективом, який на професійнійоснові здійснює господарську діяльність.

Підприємство є основною ланкою національної економіки.Визначення "основна ланка", відмежовує підприємство, з одногобоку від інших організаційних форм економічної діяльності (накшталт домашніх господарств, індивідуальних промислів безстворення підприємств, тіньових структур), з іншого боку - відсуб'єктів господарського права, які не належать до основноїланки (органи управління економікою, фінансові посередники).

4. Які елементи ринкової економіки необхідно враховуватипри формуванні діяльності підприємства?

При формуванні діяльності підприємства необхідновраховувати такі елементи ринкової економіки як закон попиту іпропозиції, конкуренція. Згідно з законом попиту і пропозиціїрівновага між тією кількістю товару, яку хочуть продативиробники, й тією, яку хочуть придбати покупці, коригуєтьсязмінами цін.

Попит - це спосіб реагування покупців на зміни цін. Призниженні цін на товари і послуги попит на них збільшується,а при підвищенні цін - падає.

Пропозиція - це спосіб реагування виробників на зміну цінна товари. При зростанні цін виробники звичайно збільшуютьвипуск товарів (якщо вони зможуть це зробити). Отже, вищі цінина товари і послуги стимулюють збільшення пропозиції з бокувиробників.

Таким чином, зміна попиту і пропозиції коригує тимчасовунестачу товарів або їх надвиробництво. Ринковий механізмпопиту і пропозиції доводить побажання споживачів допідприємств - виробників продукції, а через них - і допостачальників ресурсів.

Боротьба за ринок посилює конкуренцію між конкурентамиз виробництва однотипної продукції.

Конкуренція - важливий засіб контролю в ринковій системіі є рушійною силою в розвитку бізнесу. Тому і вживаютьсязаходи щодо тих явищ, які стримують конкуренцію. Поняття,протилежне конкуренції, - монополія. Щоб не стримуватирозвитку конкуренції, а потім і розвитку бізнесу, в державіпроводиться антимонопольна політика.

Конкуренція - об'єктивний економічний закон розвинутоготоварного виробництва, дія якого для товаровиробниківє зовнішньою примусовою силою забезпечення подальшогорозвитку: підвищення продуктивності праці на своїхпідприємствах, розширення масштабів виробництва,прискорення НТП, впровадження нових форм організаціївиробництва і системи заробітної плати.

Конкуренція змушує підприємства найповніше сприйматинауково-технічні досягнення, використовувати ефективнутехніку, технологію, сучасні методи організації праці івиробництва. Конкуренція спонукає до розширення виробництваі зниження ціни продукції до рівня, що відповідає витратамвиробництва.

Конкуренція - це економічне змагання виробників однаковихтоварів за притягнення якомога більшої кількості покупціві отримання завдяки цьому максимальної вигоди.

6. Законодавчі вимоги до формування і функціонуванняпідприємств. їх сутність і вплив на результати виробничоїдіяльності.

Підприємство створюється згідно з рішенням підприємств-засновників або за рішенням трудового колективу. Підприємствоможе бути створене внаслідок примусового поділу іншогопідприємства відповідно до антимонопольного законодавстваУкраїни, а також шляхом виділення із складу діючихпідприємств чи організацій одного або кількох структурнихпідрозділів за рішенням їх трудових колективів, якщо на цеє згода власника або уповноваженого ним органу.

Державна реєстрація створеного підприємства здійснюєтьсязгідно з "Положенням про державну реєстрацію суб'єктівпідприємницької діяльності" у відповідному виконавчомукомітеті ради народних депутатів або державній адміністрації замісцем розташування підприємства. Для цього в органи місцевоївлади подаються заява, рішення засновника про створення,статут, документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору, таінші документи, визначені Кабінетом Міністрів України. Даніпро державну реєстрацію повідомляються міністерствам фінансіві статистики, а підприємство включається до державного реєструУкраїни від дня його реєстрації. Перереєстрація підприємстваздійснюється у такому ж порядку, як і реєстрація.

Підприємство діє на основі статуту, затвердженоговласником (власниками) майна. У статуті визначаються власник,найменування і місцезнаходження підприємства, предмет та метайого діяльності, органи управління, порядок їх формування,компетенція і повноваження трудового колективу та йоговиборних організацій, порядок утворення майна підприємства,умови реорганізації й припинення існування. У найменуванняпідприємства входять його назва (завод, фабрика, майстерня таін.) і вид (приватне, колективне, державне, акціонерне товариствотощо). До статуту можуть включатися положення, пов'язані зособливостями діяльності підприємства: про трудові відносини(колективні підприємства, кооперативи); про повноваження,порядок створення та структуру ради підприємства; протоварний знак тощо. У статуті підприємства визначається орган,який має право представляти інтереси трудового колективу (радатрудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітетта ін.).

Майно підприємства становлять основні та оборотні кошти,а також інші цінності, вартість яких відображуєтьсяв самостійному балансі підприємства. Це майно підприємстваналежить йому на правах власності або повного господарськоговідання (володіння, користування, розпорядження на власнийрозсуд та інші дії, які не суперечать статуту підприємства).Джерелами формування майна підприємства є: грошові таматеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізаціїпродукції, а також від інших видів господарської діяльності;доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів;капітальні вкладення і дотації з бюджету; надходження відроздержавлення і приватизації власності; придбання майнаіншого підприємства чи організації; безплатні або благодійнівнески, пожертвування організацій, підприємств, окремихгромадян тощо.

Підприємству надається право, якщо інше не передбаченестатутом, передавати безплатно, обмінювати, здавати в орендугромадянам та іншим підприємствам засоби виробництваі матеріальні цінності з дозволу власника або уповноваженогоним органу. Володіння і користування землею та іншимиприродними ресурсами підприємство здійснює у встановленомупорядку за плату з умовою своєчасного проведенняприродоохоронних заходів за рахунок власних коштів або іншихджерел. Підприємство має право випускати, купувати і продавативласні цінні папери юридичним особам та громадянам Україничи інших держав.

підприємство колективної власності, засноване на основіколективної власності;

підприємство, яке засноване на змішаній формі власності ( набазі об'єднання майна різних форм власності);

комунальне підприємство, засноване на основі комунальноївласності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності.

Залежно від способу утворення та формування статутногофонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником,який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно дозакону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджуєстатут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника,який ним призначається, керує підприємством і формує йоготрудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питанняреорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними єпідприємства державні, комунальні, підприємства, засновані навласності об'єднання громадян, релігійної організації або наприватній власності засновника.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двомаабо більше засновниками за їх спільним рішенням (договором),діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької читрудової діяльності засновників (учасників), їх спільногоуправління справами, на основі корпоративних прав, у тому числічерез органи, що ними створюються, участі засновників(учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, щостворюються у формі господарського товариства, а також іншіпідприємства, в тому числі засновані на приватній власності двохабо більше осіб.

Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягувалового доходу від реалізації продукції за рік можуть бутивіднесені до малих підприємств, середніх або великихпідприємств.

8. Які види та організаційно-правові форми об'єднаньпідприємств можуть створюватися в Україні згідно зГосподарським кодексом України?

Підприємства для забезпечення підвищення результатів своєїдіяльності можуть на добровільних засадах об'єднувати своювиробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо цене суперечить антимонопольному законодавству України.

Залежно від порядку заснування об'єднання підприємствможуть утворюватися як господарські об'єднання або якдержавні чи комунальні господарські об'єднання.

Господарське об'єднання — об'єднання підприємств, утво-рене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які надобровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Державне (комунальне) господарське об'єднання — об'єднан-ня підприємств, утворене державними (комунальними) підприєм-ствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, увизначених законом випадках, рішенням міністерств (іншихорганів, до сфери управління яких входять підприємства, щоутворюють об'єднання), або рішенням компетентних органівмісцевого самоврядування.

Господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпора-ції, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, перед-бачені законом.

Асоціація — договірне об'єднання, створене з метою постій-ної координації господарської діяльності підприємств, що об'єд-налися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих тауправлінських функцій, розвитку спеціалізації і коопераціївиробництва, організації спільних виробництв на основіоб'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів длязадоволення переважно господарських потреб учасниківасоціації.

Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене наоснові поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересівпідприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремихповноважень централізованого регулювання діяльності кожного зучасників органам управління корпорації.

Консорціум — тимчасове статутне об'єднання підприємствдля досягнення його учасниками певної спільної господарськоїмети (реалізації цільових програм, науково-технічних,будівельних проектів тощо).

Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, атакож інших організацій, на основі їх фінансової залежності відодного або групи учасників об'єднання, з