8.6. Дейл Карнегі про основи спілкування з людьми

Дейл Карнегі рекомендує дотримання таких принципів успілкуванні з людьми:

> Шість способів, які дають змогу привернути до себеувагу:

Виявляйте щирий інтерес до людей. Прагнучи лишодного - справити на людей вигідне враження і зацікавити їхсобою, ми у такий спосіб ніколи не здобудемо справжніх, щирихдрузів. Хто хоче мати друзів, той повинен діяти, не шкодуючисил і часу. Навіть розмовляючи по телефону, вітаймося так, щобу нашому голосі бриніла радість.

Усміхайтесь. Ціна усмішки - нуль, але вона багаточого варта. Вона збагачує тих, хто її приймає, й не збіднює тих,хто її дарує. Вона триває лише мить, але пам'ять про неїзалишається назавжди. Ніхто не є таким багатим, щоб обійтисябез неї, і нікого не збіднюють, а тільки збагачують наслідки.Вона створює щастя в домі, заохочує до добрих справ і є ознакоюдружби. Вона - відпочинок для стомлених, світло для зневірених,сонячний промінь для засмучених і найкращий засіб віднеприємностей. Однак її не можна купити, випросити, позичитиабо вкрасти, оскільки вона не може по-справжньому робитидобро, доки її не віддають з доброї волі. Ніхто так не потребуєусмішки, як ті, в кого вже нічого не залишилося, щоб даватиіншим.

Не забувайте, що для людини її ім'я найсолодше інайважливіше будь-якою мовою. Людину цікавить її власне ім'ябільше за всі інші імена, разом узяті. Пам'ятайте ім'я людини,вимовляйте його легко і невимушено, це замінить найкращийкомплімент. Але забувши чи перекрутивши ім'я, ви поставитесебе в дуже невигідне становище.

Будьте уважними слухачами. Спонукайте іншихговорити про них самих. Найзапекліший скаржник схилитьголову перед терплячим, співчутливим слухачем, спроможнимзмовчати, коли він розгнівано, наче кобра перед атакою,бризкатиме отрутою своїх убивчих аргументів. Пам'ятайте:людина, з якою ви розмовляєте, зацікавлена власною особою ісвоїми бажаннями в стократ більше, ніж вами і вашимипроблемами. Хто говорить лише про себе і думає лише про себе,

153

той неосвічена людина, незалежно від того, скільки і де вонанавчалася.

Ведіть бесіду в річищі зацікавлень вашогоспіврозмовника.

Допомагайте людям реалізувати прагнення їхньоївласної значущості і робіть це щиро. Ви прагнете схвалення збоку тих, з ким спілкуєтесь? Хочете, щоб вас шанували? Бажаєтепересвідчитись, що й ви чогось варті в цьому маленькому світі?Вам потрібні не фальшиві лестощі, а щире визнання? Всі мипотребуємо цього. Тоді дотримуймось золотого правила:даруймо людям те, що хочемо одержати від них. Маленькілюб'язності на взірець: "Вибачте, що турбую вас", "Чи не будететакі ласкаві.", "Якщо не заперечуєте" - всі ці фрази, немовмастило, змащують шестерні скрипучого механізму нашогожиття і, крім того, є ознакою добра, вихованості.

12 способів зробити власний погляд надбанням іншихлюдей:

Якщо хочете виграшу - остерігайтеся суперечок.

Шануйте погляди інших людей. Ніколи не кажітьлюдині, що вона помилилася.

Припустившись помилки, відразу визнайте це легко івідверто.

Розмовляйте у дружній манері.

Спонукайте людину одразу ж сказати те ж.

Спонукайте співрозмовника говорити значно більше,ніж це робите ви самі.

Дайте співрозмовникові відчути, що ідея належитьйому.

Навчіться бачити явища та події очима іншої людини.

Виявляйте своє співчуття.

Звертайтесь до благородних мотивів.

Давайте своїм ідеям наочність, інсценізуйте їх.

Кидайте виклик.

9 способів примусити людину змінити свою позицію,при цьому не завдавши їй образ і не викликавши в неї обурення:

Починайте з похвали та щирого визнання чеснотлюдини.

Вказуйте людині на її помилку, робіть це в непрямійформі.

Перш ніж когось принижувати, визнайте свої помилки.

Не віддавайте наказів.

Давайте людині можливість зберегти своє обличчя.

Хваліть людину за кожен, навіть найменший, успіх. Нескупіться на похвалу.

Створіть людині добру репутацію, і вонанамагатиметься відповідати їй.

Створіть і застосовуйте заохочення.

Спонукайте людей з приємністю робити те, що вампотрібно.

На закінчення:

Стародавні китайці були мудрими людьми, мудрими усвітовому розумінні. Вони любили прислів'я, яке ми маємозавжди пам'ятати: "Людина, яка не усміхається, не повиннавідкривати крамницю". Усміхнену людину завжди радозустрічають. Коли ви виходите з дому, підніміть підборіддя,ступайте з радістю, наче у вас на голові корона, глибоко вдихнітьнапоєне сонцем повітря, вітайте своїх друзів усмішкою і щиримрукостисканням. Не бійтеся, що вас не так зрозуміють і не гайтеані хвилини на роздуми про ваших ворогів. Намагайтеся триматиу пам'яті те, що ви маєте зробити, і неухильно прямуйте довизначеної мети. Концентруйтесь на важливих і добрих справах,які ви прагнете зробити, і в тиші дня ви набиратиметесь сили дляздійснення ваших намірів, як королі беруть з морської хвилі всінеобхідні елементи, створіть в уяві образ здібної, серйозноїлюдини, якою ви хочете бути, і переконайте себе, що ви здатністати такою людиною.

Висновки

Підприємець організовує підприємство, є суб'єктомпідприємницької діяльності, несе відповідальність за дотриманнявимог законів і законодавчих актів України, що регулюютьпідприємницьку діяльність, в тім числі за завдання шкодинавколишньому середовищу, за порушення відносин в питанняхоподаткування тощо.

Підприємницька діяльність повинна базуватися на знанняхринку, вмілому керівництві підпорядкованим персоналом,професійній культурі стосунків з підлеглими. Крім того,підприємець повинен бути патріотом своєї держави і завждиставити державні інтереси вище своїх.

Контрольні питання:

Правові засади підприємницької діяльності.

Характеристика розділів Господарського кодексуУкраїни

Типи керівників і вимоги до особистості сучасногокерівника.

Ділова етика і професійна культура підприємця.

Цілі, які стоять перед економікою країни.

П'ять фундаментальних завдань, які необхідновиконувати при здійсненні підприємницької діяльності.

Функції управління, які необхідно здійснювати всистемі управління підприємством незалежно від йогопідпорядкування і власності.

Дейл Карнегі про основи спілкування з людьми.

Література:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року№ 436-ІУ(зі змінами).

Основи бізнесу. Конспект лекцій (частина ІІ) /Укладач: Цигилик І.І. - Івано-Франківськ: Інститутменеджменту та економіки, 2000. - 136с. (С.16-30).

Цигилик І.І. Підприємництво в умовах ринковоїекономіки. Навчально-методична розробка. - Івано-Франківськ: Інститут менеджменту та економіки,2000. - 72 с. (С. 34-42).

ДІЛОВА ГРАна тему

"ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГОФУНКЦІОНУВАННЯ"

ВСТУП

Майбутній фахівець економічного профілю повинен матифундаментальну як теоретичну, так і практичну економічнупідготовку; досконало володіти знаннями своєї спеціальності,вміти поповнювати і збагачувати та раціонально застосовувати їху своїй практичній організаційно-управлінській діяльності.Велике значення має вміння студентів застосувати свої знання напрактиці, швидко орієнтуватись у нових ринкових умовахгосподарювання, розпочати свою власну справу, власний бізнес.

Майбутній економіст повинен бути творчою і впевненою усобі особистістю, працелюбною, схильною до розумного,виправданого ризику. Традиційний процес навчання потребуєсуттєвої модернізації у зв'язку із зростанням вимог до освітньоїта професійної підготовки спеціалістів: студент повинен учитисясамостійно, адже якість підготовки економістів у вищій