2.1. Створення матеріальних благ та прибутку -основна функція підприємництва