ТЕМА 5.ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІЗА ВИТРАТНИМ ПІДХОДОМ

магниевый скраб beletage

Загальна характеристика витратного підходу. Сфера застосу-вання.

Методи розрахунку вартості відтворення та вартості замі-щення.

Визначення зносу об'єктів нерухомості.

Студент повинен знати (розуміти):

Сутність витратного підходу , сферу його застосування.

Вартість відтворення та заміщення.

Методи розрахунку відтворювальної вартості та вартості замі-щення.

Визначення зносу об'єкта нерухомості.

Класифікацію конструктивних елементів будови, особливостіїх зносу.

Категорії фізичного стану нерухомості залежно від ступенязносу.

Взаємозв'язок зносу та знецінення об'єкта оцінки.Студент повинен уміти:

Робити розрахунки з метою визначення вартості відтворення.

Розраховувати власний капітал за даними бухгалтерського зві-ту.

Робити розрахунки зносу окремих конструктивних елементівбудови.

Користуватися довідниками УПВВ.