ТЕМА 9.ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ МАЙНАПІД ЧАС ПРИВАТИЗАЦІЇ

магниевый скраб beletage

Основні етапи приватизації, їх особливості.

Організаційні та методичні засади оцінки майна під час при-ватизації.

Оцінка основних засобів.

Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва.

Студент повинен знати:

Правове забезпечення оцінки вартості майна під час приватиза-ції.

Методичні основи оцінки статутного фонду акціонерних това-риств, що створюються під час приватизації.

Особливості оцінки будинків та споруд залежно від їх спеціалі-зації.

Студент повинен уміти:

Використовувати окремі методи оцінки з метою визначеннямайнових прав під час приватизації.