ТЕМА 11. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

магниевый скраб beletage

Місце нематеріальних активів у майновому стані підприємств,їх класифікація.

Сутнісна характеристика нематеріальних активів.

Особливості оцінки нематеріальних активів, сфера її застосу-вання.

Методи оцінки нематеріальних активів.

Оцінка вартості винаходу чи ноу-хау, розрахованого на базі ро-ялті.

Студент повинен знати:

Місце нематеріальних активів, їх вплив на вартість підприєм-ства.

Методи оцінки нематеріальних активів.

Студент повинен уміти:

Визнати вартості нематеріальних активів витратним та дохід-ним методами.

Визначити вартість нематеріальних активів з урахуванням над-прибутку.