Розділ 2 ПОСЛУГИ Й ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

магниевый скраб beletage

ГЛАВА 3.РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

Після вивчення цієї теми ви зможете:

•              дати характеристику ресурсів банку, визначити їх

•                    визначити основи організації платіжної системи в Україні та вказати місце в ній банківської платіжної си­стеми;

•                    охарактеризувати види та способи проведення безготі­вкових розрахунків;

•              розкрити порядок відкриття рахунків у банку;

•                    з 'ясувати сутність основних форм безготівкових розра­хунків та документообіг;

•                    пояснити механізм здійснення міжбанківських розра­хунків;

•                    дати характеристику операцій банку з платіжними картками;

•                    розкрити зміст та правила організації операцій з касово­го обслуговування клієнтів банку.