ГЛАВА 7.БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ

магниевый скраб beletage

Після вивчення цієї теми ви зможете:

•              визначити сутність і класифікувати інвестиції;

•                    з 'ясувати правові засади здійснення інвестиційної діяль­ності банків в Україні;

•                    пояснити участь банків у процесі фінансування капіта­льних вкладень;

•              визначити ефективність інвестиційного проекту;

•                    дати характеристику інвестиційним ризикам та мето­дам їх мінімізації;

•              розкрити зміст інвестиційної політики банку.