10.3. Аналіз прибутковості банку

магниевый скраб beletage

Прибутковість відіграє важливу роль у діяльності бан­ку, оскільки досягнення задовільного рівня прибутку дає змогу поповнювати капітал, формує основу функціонування та зрос­тання банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних виплат акціонерам.

Оцінювання прибутковості здійснюється за допомогою систе­ми відповідних показників.

Найпоширенішими показниками прибутковості банку є:

У прибуток на одиницю активів (ROA);

У прибуток на акціонерний капітал (ROE);

У процентна маржа (SPRED).

ROA — це показник, що характеризує співвідношення чистого прибутку банку (прибутку після оподаткування) й активів банку. Він показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів бан­ку. ROA — показник ефективності роботи менеджерів банку отримання чистого прибутку від одиниці активів банківської установи.

ROA = EAR / ASS,

де EAR — чистий прибуток банку;

ASS — активи банку;

ROE — показник, що характеризує розмір чистого прибутку, який будуть одержувати акціонери від інвестування свого капі­талу.

ROE = EAR / EQU,

де EAR — чистий прибуток банку;

EQU — акціонерний капітал.

SPRED — показує, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками та позичальниками і наскільки го­стра конкуренція на грошовому ринку, учасником якого є банк. Посилення конкуренції зумовлює скорочення різниці між дохо­дами за активами та витратами за пасивами. SPRED розрахову­ється за формулою

SPRED = (INC/EAR ASS) - (EXP/EXP LIA). де INC — процентні доходи;

EXP — процентні видатки;

EAR ASS — доходні активи;

EXP LIA — пасиви, за якими сплачуються відсотки.

Отже, кожен з наведених показників характеризує той чи ін­ший аспект прибутковості банку.