ОРІЄНТОВНА РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

магниевый скраб beletage

для студентів спеціальності «економічна теорія»

Харків — 2004

Орієнтовна робоча програма курсу «Банківська справа» для студентів спеціальності «економічна теорія» всіх форм навчання

Укладач: Соляр В. В.

Робочу програму курсу обговорено і схвалено на засіданні кафедри фінансів і обліку 06 вересня 2004 року Протокол № 2.

Завідувач кафедри канд. екон. наук, професор Ганін В. І.

© Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди © Кафедра фінансів і обліку