2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

магниевый скраб beletage

Розподіл навчального часу за темами для студентів економічного факультету.

№ п/п

Назва тем

Кількість годин

разом

з них аудиторних

CP

IP

всього

3 них

Л[14]

ПЗ

С

1

Розділ 1. Характеристика банку і загальні питання його ді­яльності

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Створення та організація діяльності комерційного банку

6

4

2

 

2

2

 

1.2

Формування ресурсів комерційного банку

8

4

2

2

 

2

2

2

Розділ 2. Послуги і операції комерційного банку

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Розрахунково-касові операції банку

9

4

2

2

 

3

2

2.2

Операції банку з векселями

8

4

2

2

 

2

2

2.3

Кредитні операції банку

12

6

2

4

 

4

2

2.4

Операції банку з цінними паперами

7

3

1

2

 

2

2

2.5

Банківські інвестиції

5

3

1

2

 

2

 

2.6

Операції банку в іноземній валюті

8

4

2

2

 

2

2

2.7

Нетрадиційні банківські операції та послуги

8

4

2

 

2

4

 

2.8

Забезпечення фінансової стійкості банку

8

4

2

2

 

2

2

 

РАЗОМ

81

40

18

18

4

27

14