2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл навчального часу за темами для студентів економічного факультету.

№ п/п

Назва тем

Кількість годин

разом

з них аудиторних

CP

IP

всього

3 них

Л[14]

ПЗ

С

1

Розділ 1. Характеристика банку і загальні питання його ді­яльності

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Створення та організація діяльності комерційного банку

6

4

2

 

2

2

 

1.2