6. ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

магниевый скраб beletage

№ з/п

№ теми за програмою

Зміст індивідуальної роботи

Кільк год.

1

1.2

Методика розрахунку і порядок нараху­вання процентів

1

2

1.2

Визначення структури та суми ресурсів комерційного банку

1

3

2.1

Аналіз ситуацій у розрахункові діяльно­сті банку

1

4

2.1

Складення прогнозного розрахунку ка­сових оборотів банку

1

5

2.2

Порядок розрахунку дисконту

1

6

2.3

Аналіз грошового потоку підприємства (позичальника) для видачі кредиту

2

7

2.3

Складення графіка платежів за кредитом

1

8

2.4

Визначення доцільності вкладення кош­тів у цінні папери

1

9

2.6

Розрахунок курсу іноземної валюти та доходів за операціями «своп» та форва­рдними операціями

2

10

2.8

Визначення фінансової стійкості банку за системою CAMEL

2

 

 

РАЗОМ

14