7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

магниевый скраб beletage

1. Роль і місце комерційних банків у банківській системі. Сутність банку.

2. Типи та функції банків, принципи діяльності.

3. Порядок заснування банківської установи.

4. Ліцензування банківської діяльності.

5. Організаційна будова банку. Структура апарату управління.

6. Правове регулювання діяльності банків.

7. Державне регулювання банківської діяльності.

8. Реорганізація і ліквідація банків.

9. Порядок і джерела формування власного капіталу комер­ційного банку.

10. Форми залучення коштів.

11. Гарантування банківських вкладів.

12. Запозичені кошти — випуск облігацій, міжбанківські кре­дити, кредитні тендери, кредити рефінансування, ломбардний кредит.

13. Механізм рефінансування банків України.

14. Принципи і способи здійснення безготівкових розрахунків.

15. Організація міжбанківських розрахунків.

16. Розрахунки платіжними дорученнями та платіжними вимо- гами-дорученнями.

17. Чекова форма розрахунків, акредитив, факторинг.

18. Касові операції комерційних банків. Види кас.

19. Розрахункові операції з векселями. Види векселів та учас­ники.

20. Розрахунки переказним векселем.

21. Кредитні операції з векселями.

22. Сутність та види кредиту. Принципи кредитування.

23. Кредитний портфель. Матеріальні і нематеріальні форми забезпечення кредитів.

24. Кредитний ризик. Оцінка кредитоспроможності позичаль­ника.

25. Умови та реквізити кредитної угоди.

26. Етапи процесу кредитування і необхідні кредитні документи.

27. Порядок надання короткострокових кредитів.

28. Порядок погашення кредиту і його пролонгація.

29. Контроль банку за виконанням умов кредитної угоди.

30. Довгострокове кредитування, джерела коштів.

31. Споживчий кредит: класифікація, аналіз кредитоспромо­жності приватних осіб.

32. Кредити в інвестиційну діяльність. Іпотека.

33. Комерційний кредит.

34. Поняття лізингу, об'єкти і види.

35. Порядок випуску та реєстрації акцій комерційним банком.

36. Випуск облігацій комерційним банком.

37. Випуск та обіг сертифікатів і векселів.

38. Сутність інвестиційних операцій банку та їх особливості.

39. Принципи здійснення інвестиційних операцій з цінними паперами.

40. Інвестиційний портфель банку.

41. Інвестиційний ризик та інвестиційна політика.

42. Валютне регулювання і валютний контроль.

43. Ліцензування операцій з іноземною валютою.

44. Сутність валютних операцій. Ведення валютних рахунків клієнтів.

45. Неторговельні валютні операції комерційних банків.

46. Конверсійні операції банку. Валютна позиція.

47. Операції комерційних банків з міжнародних розрахунків.

48. Валютні ризики та методи управління валютними ризи­ками.

49. Основні види пластикових карток та їх використання у платіжному оброті.

50. Система розрахунків «Клієнт-Банк».

51. Форфейтинг: механізм використання і переваги.

52. Форвардний опціон, ф'ючерсний контракт, операції «своп».

53. Фінансова стійкість, надійність і платоспроможність банку.

54. Поняття і фактори ліквідності банківської установи.

55. Порядок формування резервів комерційного банку.