ЗБІРНИК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

магниевый скраб beletage

для аудиторної та самостійної роботи студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів і обліку

Харківського національного

педагогічного університету

ім. Г. С. Сковороди

Протокол № 10 від 9 квітня 2004 р.

Завідувач кафедри В. І. Ганін

Збірник практичних завдань з дисципліни «Банківська справа» для аудиторної та самостійної роботи студентів еконо­мічного факультету денної та заочної форм навчання.

Укладач:

Соляр Вікторія Василівна,

викладач кафедри фінансів і обліку, (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди)

Рецензент:

Синиця Т. В., канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів і обліку, (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди)

© Соляр В.В.

© Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2004