1.2. Види банків, їх операції та функції

Банківська система може включати як банківські ін­ститути (центральний банк, комерційні, ощадні, інвестиційні, іпотечні, зовнішньоторговельні банки та ін.), та і небанківські фі­нансово-кредитні інститути (інвестиційні фонди, страхові компа­нії, трастові організації, пенсійні фонди тощо).

Законодавство визначає структуру банківської системи, вста­новлює сферу діяльності, підпорядкованості і відповідальності для різних фінансових інститутів, що входять у систему.

У структурі банківської системи виділяють такі типи комер­ційних банків (табл. 1.1):

Таблиця 1.1

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Критерії

Види комерційних банків

Спосіб формування статутного капіталу

державні

приватні

змішані

іноземні

Організаційно-правова форма банку

акціонерні товариства

товариства з обмеженою відповідальністю

кооперативні банки

Характер діяльності

універсальні

спеціалізовані

Територія діяльності

міжнародні

національні

регіональні

міжрегіональні

закордонні

Розмір активів та статутного капіталу