4.4. Туризм і регіональний розвиток

магниевый скраб beletage

В більшості країн, які займаються розвитком туризму,державна туристична політика проводиться в рамкахрегіональних програм економічного розвитку і спрямована нате, щоб розвиток міжнародного туризму сприяв економічномузростанню відсталих районів. Нерівномірність економічногорозвитку окремих частин національної території, поглибленнярегіональних диспропорцій ведуть до подальшого розриву вдоходах населення, розрізнення соціальних і побутових умовжиття, посилення соціальної нерівності між міським ісільським населенням.

Слаборозвинуті регіони країни характеризуютьсяпоказниками загального сповільнення економічногозростання, а густота населення в них значно менша засередню. Відбувається процес скорочення сільськогонаселення.

Існує два основних методи вирішення проблемирозвитку відсталих у промисловому відношенні регіонів і тимсамим пом'якшення регіональних диспропорцій. Перший -створення у відсталих районах центрів або полюсівекономічного зростання, другий - метод поступовогорозсіяного "впорскування" капіталів в економікуслаборозвинутих районів. Крупні туристичні центри єприкладом першого методу проведення регіональної політики,який визнали в багатьох країнах.

Для визначення перспектив розвитку туризму в тому чиіншому районі необхідно мати оцінку відповідностіматеріально-технічної бази іноземного туризму величинітуристичних ресурсів, а також попиту на даний туристичнийпродукт. При цьому дуже важливо уникати переоцінкитуристичних ресурсів. Так, пам'ятка старовини може матипевний інтерес для даного району, але в міжнародномумасштабі, в порівнянні з цінністю інших архітектурнихпам'яток, вона може не привернути великої кількостііноземних туристів, тому крупні капіталовкладення устворення матеріально-технічної бази туризму в даномурегіоні будуть малоефективні. Також необхідно враховуватипопит, викликаний туристичною модою, наприклад,прогулянки пішки або верхи на конях та ін.