4.5. Ефективність капіталовкладень у розвитоктуризму

магниевый скраб beletage

Суттєві капіталовкладення в туристичні заходистановлять певний ризик для підприємців, оскількитуристичний попит може підлягати не тільки сезоннимколиванням, але і впливу політичних обставин у світі в ціломуі даному регіоні зокрема, а також іншим змінам. Томуприйняттю рішення про доцільність крупних капіталовкладеньна створення туристичних комплексів повинно передуватисерйозне вивчення туристичних ресурсів даного району,ступеня розвитку в ньому матеріально-технічної бази туризмуі попиту на даний туристичний продукт на міжнародномуринку.

З метою підвищення ефективності капіталовкладень іоптимального використання туристичних ресурсів приприйнятті рішень про виділення коштів на будівництвоматеріально-технічної бази туризму було запропонованонаступну класифікацію всіх туристичних районів:

райони, які мають великі туристичні ресурси, детуризм повинен стати домінуючою галуззюрегіональної економіки;

райони, які мають багаті туристичні ресурси, але вних туризм повинен розвиватися нарівні з іншимигалузями;

райони, які мають туристичні ресурси, але в якихрозвиток туризму буде залежати від розвитку іншихгалузей.

Ця класифікація може лягти в основу планів будівництваматеріальної бази туризму.

Для визначення граничної пропускної здатностітуристичних центрів у районах, які належать до перших двохкатегорій, необхідно виділяти території інтенсивної, помірної іекстенсивної забудови з врахуванням необхідностізбереження природних туристичних ресурсів.

Для оцінки економічної ефективності капіталовкладень втуристичну індустрію необхідно враховувати, що туризм заоб'ємом обороту займає одне з перших місць серед галузейекономіки. Потоки туристів сприяють вирівнюванню рівнівдоходів населення різних регіонів країни. Як уже говорилосяраніше, державна політика розвитку міжнародного туризмусприяє пом'якшенню регіональних диспропорцій,економічному зростанню відсталих районів, ефективновпливає на зайнятість, перешкоджає масовому виїзду в містасільського населення. І, нарешті, як уже відмічалось,іноземний туризм є джерелом отримання іноземної валюти,що позитивно впливає на стан платіжного балансу країни.