6.1. Рекреаційні ресурси України

магниевый скраб beletage

Україна має великі рекреаційні ресурси, до якихналежать географічні об'єкти, що використовуються чиможуть бути використані для відпочинку, туризму, лікування,оздоровлення населення. Рекреаційні ресурси поділяють наприродні та соціально-економічні. Природні рекреаційніресурси - це природні умови, об'єкти, явища, які сприятливідля рекреації - відновлення духовних і фізичних сил,витрачених під час праці, навчання, творчості. Природнірекреаційні ресурси України різноманітні. Вся її територіязнаходиться в смузі кліматичного комфорту. Україна маєпрекрасні умови для організації відпочинку на берегах ілиманах Чорного та Азовського морів, водойм і річок, уКримських горах та Українських Карпатах.

До соціально-економічних рекреаційних ресурсівналежать культурні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії,археологічні стоянки, етнографічні музеї, місця, пов'язані зжиттям, перебуванням видатних учених, письменників,акторів, політичних діячів, викладачів, робітників, селян та ін.

Рекреаційні ресурси України (природні національніпарки, приміські смуги, історико-архітектурні, історико-культурні заповідники і т.д.) охороняються. У межахрекреаційних територій заборонена діяльність, якапризводить до негативних змін у навколишньому середовищі.

Досвід показує, що майже в усіх областях Українищорічно проводять свій відпочинок тільки неорганізованимспособом кілька мільйонів чоловік. Але слід відмітити, що врезультаті аварії на Чорнобильській АЕС якість рекреаційнихресурсів помітно знизилася. Разом з тим в Україні існуютьтрадиційні і перспективні санаторно-курортні райони зефективними унікальними ресурсами для відпочинку ілікування.

У гірських та передгірських районах Закарпатськоїобласті, особливо біля Сваляви, є значні запаси вуглекислихвод, на базі яких працює декілька курортів. Поблизу селаСиняк є родовища сульфідних вод, а хлоридно-натрієві водирозвідано в Усть-Чорній.

Різноманітними мінеральними водами багата Львівськаобласть. Цінні всесвітньо відомі гідрокарбонатно-сульфатні,кальцієво-магнієві, сульфатні, натрієво-кальцієві води є уПередкарпатському районі, зокрема в Трускавці та Східниці.На незначній відстані від Трускавця, у Моршині, розвідані йшироко використовуються сульфатно-хлорні, натрієво-магнієво-кальцієві води. На північ від ЛьвівськогоПередкарпаття зосереджені відомі сульфідні води в ЛюбеніВеликому і Немирові. Такі води, а також грязі, є на півночіІвано-Франківської області в с. Черче. Усі ці ресурсимінеральних вод мають лікувальне значення.

Чимале значення для лікування і відпочинку маютьрекреаційні ресурси Полісся. Тут зосереджені значні масивилісів, зокрема соснових. Переважає м'яка тепла зима і доситьвологе літо. Є велика кількість прісних озер; повноводні рікиповільно протікають у низьких берегах. Першочерговезначення мають рекреаційні ресурси тих місцевостей, якірозташовані біля озер, рік і лісів. Можливості для лікування івідпочинку використовуються на Поліссі недостатньо. Прицьому слід врахувати, що аварія на Чорнобильській АЕСнегативно вплинула на можливості використаннярекреаційних ресурсів центральної і східної частини ЗахідногоПолісся (північної частини Київської і Житомирської та деякихпівнічних районів Чернігівської і Рівненської областей). Вста-новлено, що рівень радіації змінюється по вертикалі - біляоснови крони він високий (30 %), над поверхнею крони вінстановить 100 %, на відстані 1 м від поверхні землі - 25%, надтрав'яним покривом - 10 %.

Унікальні і сприятливі для освоєння рекреаційні ресурсимає крайня північно-західна частина країни. На півночіВолинської області, у верхів'ї Прип'яті, в добре освоєному вгосподарському відношенні регіоні, знаходиться так званеУкраїнське поліське поозер'я. Воно характеризується великоюкількістю різноманітних за площею та глибиною озер,великими лісовими масивами з переважанням сосни,значними площами лук і боліт. Абсолютні висоти цієїрівнинної території становлять 160-190 м.

Насамперед це Південний рекреаційний район, доскладу якого входять приморські території Одеської,Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Донецької областейта Автономної Республіки Крим. Даний район є порівнянопосушливим (середньорічна кількість опадів 300-400 мм,переважно у холодний період) з дуже теплим і тривалимлітом, теплою зимою, ранньою і короткою весною. Південнийберег Криму характеризується м'яким субтропічним кліматомсередземноморського типу. В межах названого районувиділяються три підрайони: західний, кримський і східний.

Західний підрайон (Одеська, Миколаївська області тазахідна частина Херсонської) характеризується помірнимкліматом - більшою кількістю опадів, вищою відносноювологістю повітря і нижчою температурою морської води улітньо-осінній період. Тут зосереджені значні ресурси дляорганізації грязьового лікування у вигляді намулової грязісолених озер і лиманів (Куяльницький та ін.). Значний ефектдають купання в морській воді, сонячні та повітряні ванни.

Кримський підрайон, особливо невелика витягнутавздовж берега територія Південного берега Криму, захищеназ півночі горами. Тут зосереджені надзвичайно сприятливікліматичні ресурси для відпочинку та лікування: тепла вологазима з температурою січня +1...+5°С, липня - близько +25°С.

У літньо-осінній період випадає невелика кількість опадів,переважає ясна безхмарна погода. Кількість годин сонячногосяйва тут коливається від 2000 до 2500 на рік. Сприятливіпередумови для відпочинку і лікування є також у східній тазахідній частинах Криму. Унікальні грязі для лікуваннязосереджені в районах Євпаторії, Феодосії, Саку та в багатьохінших населених пунктах.

Значні рекреаційні ресурси є у східному підрайоні, якийпростягається вздовж Азовського моря. Клімат у цьомупідрайоні більш континентальний, температура менш солоноїморської води вища. Підрайон має сприятливі кліматичніводно-морські та грязьові ресурси.

Цінні лікувальні грязі є в районах Бердянська, Маріуполя.

Унікальні рекреаційні ресурси є також у Карпатах,Передкарпатті і Закарпатті, які входять у вигляді підрайонів увеликий Карпатський район. Він характеризується значноюкількістю опадів (700-800 мм на рік у рівнинних районах і до1700 мм в горах), високою відносною вологістю повітря,м'якою зимою, теплим дощовим літом і помірно теплою сухоюосінню. Сніг у горах досягає товщини 40-80 см і лежитьпротягом 3,5-4 місяців. Гірські райони характеризуютьсячистим повітрям, насиченим влітку та восени ароматом ялин,ялиць і ялівцю, а також різнотрав'ям та листяними лісами. Урайоні розташовані великі масиви лісів, джерела цінних ірізноманітних за своїм хімічним складом та лікувальнимивластивостями мінеральних вод, в ряді випадків унікальних.

Найбільшу цінність мають водно кліматичні та лісовіресурси групи Шацьких озер (їх тут близько 30), в тому числітакі великі, як Світязь (площа близько 2,5 тис. га,максимальна глибина 58 м), Пулемецьке, Люцимир, Пісочне,Острів'янське, Перемут та ін. Значну частину регіону займаєШацький національний парк (майже 20 % його площі, близько6500 га, припадає на озера). їх чиста вода, здебільшого зпіщаними берегами, аромат соснових лісів, ресурсирізноманітних дикорослих плодів, ягід і грибів, значні рибніресурси, а також теплий і м'який вологий клімат - усе цестворює винятково сприятливі умови для лікування тавідпочинку, для формування тут нового санаторно-курортногокомплексу державного значення.

Перспективними для залучення до господарськоїдіяльності є рекреаційні ресурси Лісостепової зони. Клімат тутм'який, вологість повітря дещо менша, ніж на Поліссі, опадипереважають у першій половині літа. Складовою частиноюрекреаційних ресурсів є чисті поверхневі, а також підземнімінеральні води, у тому числі лікувальні.

У багатьох місцях країни зустрічаються радонові водирізного хімічного складу (Вінницька, Хмельницька, Київська,Черкаська, Кіровоградська області та ін.). Хлорні натрієві водиє в Полтавській області (Миргород); Харківська областьхарактеризується великими запасами кремнистихгідрокарбонатних кальцієво-натрієво-магнієвих, а такожгідрокарбонатних натрієво-магнієво-кальцієвих вод. Усі ціресурси мінеральних вод мають велике лікувальне значення.