ВСТУП

магниевый скраб beletage

За останні роки розвитку екологічних наук свогопоширення набуває нова дисципліна - рекреаційнагеографія. її виникнення пов'язане перш за все із всезростаючою потребою суспільства у повноцінномувідновленні своїх сил. Галопуючий розвиток технологій,науково-технічний прогрес вимагають від людей великихзатрат енергії, причому дедалі більше відчувається нетільки фізична втома, але і моральний тиск.

Психологічний стан людини повноцінно можнавідновити тільки на лоні природи. Ніщо так не заспокоює, якніжне забарвлення трави і листя, приємне дзюрчанняструмка чи споглядання за неповторними створіннямиприроди. Але важливою умовою для відпочинку є виділеннятак званих природних рекреаційних систем, тобто таких,що за рядом своїх властивостей придатні длявикористання з метою відпочинку. Тому, по-перше, постаєнеобхідність виділення територій, придатних дляорганізації дозвілля населення.

Друга проблема, яка вирішується рекреаційноюгеографією, збереження цілісності і чистоти цієї території.Якщо поряд з будинком відпочинку будуть розміщеніпромислові об'єкти, то певний рекреаційний комплексвтратить свою привабливість.

По-третє, як і будь-яке використання території,рекреаційна діяльність людей також має свої позитивні інегативні сторони. З одного боку, відпочинок людей на лоніприроди сприяє підтриманню і зміцненню їх здоров'я.Фітонциди, які виділяються багатьма видами дерев,сприяють покращенню здоров'я хворих людей. Прогулянкилісом, спілкування з природою викликають у людинипозитивні емоції. З іншого боку, при рекреаційномувикористанні природного середовища виникають деякінесприятливі для неї зміни, які при великій кількостірекреантів на певній території можуть бути небезпечнимидля продовження природного розвитку природнихкомпонентів даної території. Отже, використанняприродних рекреаційних ресурсів повинно бути помірним,раціональним, плановим. Завданням дослідників стаєвизначення величини допустимих навантажень на той чиінший комплекс з метою збереження природи.

Нікого не здивуєш також фактом, що ресурси природимають здатність лікувати. Тому з цією метою особливоважливого значення набуває раціональне використання ізбереження природних ресурсів з метою профілактики ілікування деяких захворювань.

Розділ 1

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГОПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ