6.3. Рекреаційний комплекс України

магниевый скраб beletage

Україна має всі необхідні умови для розвиткурекреаційного комплексу. У країні є лікувально-оздоровчі,спортивні (туристичні), пізнавальні системи комплексу. У насбагато рекреаційних ресурсів: бальнеологічних (мінеральнихвод, грязей), кліматичних, ландшафтних, пляжних,пізнавальних (табл.6.1).

На нашій території є мінеральні води основних бальнео-логічних груп.

Група А. Води без специфічних компонентів тавластивостей. їхня лікувальна дія зумовлена основним іоннимскладом та загальною мінералізацією; азот та метанмістяться у них у розчиненому стані в умовах атмосферноготиску тільки у незначних кількостях. Води цієї групи виведеніна земну поверхню свердловинами, вивчені тавикористовуються на курортах Миргорода (Полтавськаобласть), Куяльника (Одеська область), Трускавця (Львівськаобласть), Феодосії (Крим), Очакова (Миколаївська область) та ін.

Група.Б-. Води вуглекислі. Лікувальна дія зумовленанаявністю у великих кількостях розчиненого вуглекислогогазу, який становить 95-100% газів, а також іонним складомта загальною мінералізацією. Ці води виведені на поверхню,вивчені та використовуються на курортах Поляна(Закарпатська область), Голубиного у санаторії "Квіткаполонини", Сойми - у санаторії "Верховина".

ГрупаВ Води сульфідні. Фізіологічна та лікувальна діязумовлена наявністю сульфідів (вільного сірководню тагідросульфідного іону). Води цієї групи вивчені тавикористовуються на курортах Любеня-Великого (Львівськаобласть). Синця (Закарпатська область), Черчого (Івано-Франківська область).Група Г._ Води залізисті, миш'яковистіабо миш'якові з високим вмістом марганцю, міді, алюмінію.Лікувальна дія зумовлена (окрім їхнього іонного, газовогоскладу та мінералізації) одним або декількома з переліченихфармакологічних активних компонентів. Ця група вивчена тавикористовується у санаторії "Гірська Тиса" (Закарпатськаобласть).

Група Ґ, Води бромні, йодні та з високим вмістоморганічних речовин. Виділено два типи мінеральних вод звисоким вмістом органічних речовин. Води групи вивчені тавикористовуються на курортах Трускавця (Львівська область),Березівських мінеральних вод (Харківська область).

ГрупаЛ, Радонові (радіоактивні) води використовуютьсяна курорті Хмільник (Вінницька область).

В Україні є великі запаси лікувальних грязей. До нихналежать різні за походженням природні утворення(відкладення боліт, озер та морських заток), які складаються зводи, мінеральних та органічних речовин і являють собоюоднорідну тонкодисперсну пластичну масу з певнимитепловими та іншими фізико-хімічними властивостями. Заприйнятою класифікацією лікувальні грязі поділяються наторфові (прісноводні, мінералізовані), мулисті (сапропелі,сульфідні, мінеральні, глинистий мул, глини) тапсевдовулканічні (сопочні та гідротермальні). В Україніексплуатуються сім торфових і десять сульфідних родовищлікувальних грязей. Особливе місце займають унікальніресурси озокериту Бориславського родовища у Львівськійобласті. Торфові грязі є у Львівській та Івано-Франківськійобластях. Серед мулисто-сульфідних значними єКуяльницьке та Шаболатське (Одеська область), а такожЧокрацьке (Крим) родовища.

У рекреаційних потребах населення провідне місценалежить відпочинку на природі. Тому важливим ресурсом єліси. Лісолікувальні ресурси в Україні розповсюджені доситьнерівномірно. Найбільше лісових масивів у Південно-Західному районі, де формування рекреаційних територійспирається саме на цей фактор. У Закарпатській, Київській,Житомирській, Черкаській областях ліси виконують функціїводорегулювання, водоохорони, ґрунтозахисту. Кліматичніресурси сприяють розвитку рекреаційної діяльності. Береги,моря, річки, водосховища, озера, Українські Карпати таКримські гори, лісові масиви — для цих ландшафтівхарактерне поєднання чистого повітря, наповненого киснем,та високої вологості. Гірські долини, захищені хребтами,характеризуються сприятливим мікрокліматом для розвиткукліматичних курортів (Яремче, Ворохта, Космач та ін.).

Україні притаманний помірноконтинентальний клімат ітільки на півдні Кримського півострова -середземноморський. Існує класифікація кліматів з поглядурекреаційної діяльності: найкращий - сприятливі кліматичніумови протягом 9,5-10,5 місяця, тепле літо та нехолодназима зі стійким сніговим покривом або жарке тривале літо такоротка зима без стійкого снігового покриву; гарний -сприятливі кліматичні умови протягом 7-9 місяців;задовільний - сприятливі кліматичні умови протягом 3-6,5місяця, прохолодне дощове літо і м'яка зима з нестійкимсніговим покривом або жарке посушливе літо і сувора зима;поганий - сприятливі умови протягом 1-1,5 місяця. Кліматичніресурси районів країни різноманітні, але загалом кліматсприятливий для розвитку рекреаційної діяльності.

Рекреаційні ресурси пляжів відіграють важливу роль уроботі курортів на березі морів, річок, озер. У Кримській,Одеській, Донецькій, Миколаївській областях є штучні таприродні лікувальні пляжі. Пізнавальні ресурси є характернимфактором, що визначає мотиви відвідування Україниіноземними туристами. Вони відвідують історико-архітектурніпам'ятки Києва, Чернігова, Львова, Одеси та інших міст. Отже,у нас є всі види ресурсів, що дозволяє всебічно розвиватирекреаційний комплекс. Завдяки різноманітним ресурсамрекреаційний комплекс України є багатофункціональним. Йогодіяльність дає можливість оздоровити великі маси населенняі в той же час зробити значний внесок до національногодоходу.