6.4. Територіальна структура рекреаційногокомплексу України

магниевый скраб beletage

Територіальна структура рекреаційного комплексуУкраїни складається з багатьох ланок. Первинною ланкоюцього комплексу є санаторії, пансіонати, будинки і базивідпочинку, туристичні бази. Окремо розміщені санаторії,пансіонати, бази створюють рекреаційні, пункти, Населенийпункт з кількома рекреаційними пунктами називаєтьсякурортом, Курортом може називатися також частинавеликого міста, в якій сконцентровані рекреаційні пункти:санаторії, бази тощо (наприклад, в Одесі - курорти Аркадія,Великий Фонтан, Чорноморка).

Сукупність рекреаційних пунктів і курортів, щовикористовують означену територію і розміщену на нійінфраструктуру, створюють ре.кр§.амійн]...ра_йони, Групарекреаційних районів створює рекреаційний____регюн(наприклад, Кримський, приморські території Одеської таМиколаївської областей). Рекреаційні райони завдякитранспортним і функціональним зв'язкам створюють

рекреамші       зони, Наприклад, Центральноукраїнська,

узбережжя Чорного і Азовського морів.

В Україні діє 45 курортів загальнодержавного таміжнародного значення та 13 курортів місцевого значення. Україні є понад 400 санаторіїв, що можуть прийняти на лікуванняпонад 600 тис. відпочиваючих. Існує перелік з 265 територій, якірезервуються для організації зон лікування, відпочинку йтуризму. За областями вони поділяються таким чином: уВолинській - 2, Вінницькій - 17, Луганській - 13,Дніпропетровській - 14, Донецькій - 9, Житомирській - 10,Закарпатській - 12, Запорізькій - 12, Івано-Франківській - 7,Київській - 38, Кіровоградській - 4, Автономній РеспубліціКрим - 2, Львівській - 4, Миколаївській - 3, Одеській - 2,Полтавській - 15, Тернопільській - 5, Рівненській - 5, Сумській -13, Харківській - 7, Херсонській - 11, Хмельницькій - З,Черкаській - 17, Чернігівській - 33, Чернівецькій - 7.Найбільшою популярністю у населення користуються райониПівденного берега, включно з Гірським Кримом, узбережжяЧорного й Азовського морів та Карпати.

Ресурси Південного берега дуже різноманітні. Кліматприморських рівнинних та передгірських районів степовоїчастини Криму - помірно континентальний, з дуже теплимлітом і м'якою зимою. У приморських передгірських районах -клімат середземноморського типу, що характеризуєтьсянедостатньою вологістю влітку та м'якою зимою (у порівнянніз Північним Кримом). Це один з основних курортних районів:він розташований на приморській смузі вздовж узбережжяЧорного моря від мису Айя (на заході) до Семидвір'я (насході). До нього відносять: Батилиман - Ласпі, Форос - Мелас,Оливи, Кастрополь, Блакитна затока, Симеїз, Алупка, Місхор,Лівадія, Масандра, Ялта, Гурзуф, Фрунзенське, Карабах,Алушта, Семидвір'я. Клімат тут винятково сприятливий -період з температурою, вищою 10 °С, триває 7 місяців. КурортАлушта - один з найгарніших куточків Південного берегаКриму. Він оточений пасмом гір, проте вони недостатньозахищають його. Через перевали північні вітри прориваютьсядо Алуштинської долини. Тому зима та весна тут трохихолодніші, ніж у Ялті, літо - менш жарке. Є природні пляжі.Ялта розташована на березі морської затоки. Частинаголовного пасма Кримських гір утворює навкруги Ялтиамфітеатр, що спускається до моря. Гірські схили над Ялтоювкриті віковим сосновим лісом та виноградником. На територіїкурорту багато парків, скверів, квітників, протікають річки.Завдяки географічному положенню Ялти клімат належить дотеплого морського. За 3 км на південний захід від Ялти насхідному схилі гори Монабі розташований курорт Лівадія. Йогопривабою та одним із лікувальних факторів є Лівадійськийпарк. Основною археологічною пам'яткою Місхорськогоузбережжя є мис із Ластівчиним гніздом. Окрасою курорту

Місхор є також парк. Пляжні й кліматичні рекреаційні ресурсилягли в основу курорту Кастрополь. Курорти Південногоберега Криму та Гірського Криму спеціалізуються на лікуванніхворих із неспецифічними захворюваннями дихальної танервової системи.

На узбережжях Чорного й Азовського морів є чималізапаси рекреаційних ресурсів, які дають змогу розвиватикурортне господарство. Курорт Аркадія розташований водному з мальовничих куточків Одеси. До нього входить усяприморська територія від Відради до Аркадії. Основнимилікувальними факторами курорту є клімат, таласотерапія тамінеральні води.

Мікроклімат курорту Великий Фонтан вирізняєтьсяінтенсивною сонячною радіацією, деякою сухістю повітря, якепом'якшується бризами; він сприятливий для лікуванняпацієнтів із захворюваннями органів дихання. Основнимилікувальними факторами також є кліматолікування,таласотерапія й мінеральні води, які використовуються дляприготування ванн та приймання всередину.

Курорт Чорноморка розташований на рівному плато.Там дається взнаки вплив моря: частіші бризи, чималакількість ясних днів. На курорті є чудовий дрібнопіщанийулаштований пляж. Пологий берег, піщане без каменів дно,невелика глибина створюють сприятливі умови для купання.Приморський кліматичний курорт Очаків має місцевезначення. Клімат курорту помірно теплий. Поблизурозташований Березанський лиман з лікувальниминамулистими грязями. Кліматичний приморський курортСкадовськ знаходиться на пологому березі мілкоїДжарилгацької затоки Чорного моря. Чисте степове повітря,постійні морські бризи створюють чудові кліматичні умови.

На березі Азовського моря є два кліматогрязевихкурорти - Бердянськ та Кирилівка. Грязьовий та кліматичнийприморський рівнинний курорт степової зони Бердянськзнаходиться на північному березі Азовського моря. Кліматпомірноконтинентальний. Основні лікувальні засоби курорту -намулисті грязі та ропа озер Червоне, Велике й затокиАзовського моря, а також мінеральні хлорні й натрієві води.Клімат курорту Кирилівка - помірноконтинентальний,наближений до клімату Криму. До основних лікувальнихфакторів відносять намулисті сульфідні грязі у руслах річокВеликий та Малий Утлюк, Утлюцькому й Молочному лиманахта високомінералізовані хлорні натрієві мінеральні води.

Основними лікувальними факторами курорту Маріуполь,розташованого на березі Азовського моря, є клімат, намулистігрязі Таганрозької затоки та морські купання. Курортиузбережжя Чорного та Азовського морів спеціалізуються налікуванні захворювань органів руху, нервової системи,жіночих статевих органів.

Природа Карпат завжди вабила людей, проте це неєдина причина створення тут курортного господарства.Напрочуд корисні вуглекислі води верхів'їв Чорного Черемошута інші мінеральні води. Є родовища торфових лікувальнихгрязей. Бальнеогрязьовий курорт Черче місцевого значенняна базі сульфідних вод, торфових вод і грязей розташованийу долині, оточеній пагорбами Карпатського передгір'я. Зісходу та заходу до нього впритул підступають гори заввишкидо 2000 м. З півночі та півдня гори переходять у мальовничіпагорби. Гори й пагорби вкриті густими смерековими талистяними лісами. Гарні краєвиди курорту приваблюютьтуристів.

Бальнеологічний курорт Поляна розташований у долинір. Пінія. Він оточений лісистими горами. Курорт Синець -один з найстаріших у Карпатах. Клімат тут гірський, зпідвищеною вологістю повітря та великою кількістю опадів.Для лікування використовуються мінеральні води. На курортіСойми для внутрішнього та зовнішнього вжиткувикористовується вуглекисла мінеральна вода. Курорт Шаянрозташований на передгір'ї Великого, Середнього та Малого

Шаяну. Схили вкриті буком, смерекою та грабом. Курортзахищений від вітрів вулканічним гірським пасмом. Тут пануєклімат гірських улоговин. Для лікування використовуютьсявуглекислі мінеральні води.

Курорт Кваси розташований у однойменному селі умежигір'ї Чорної Тиси; він оточений з півночі Полонинсько-чорногорським пасмом гір, з півдня - Мармороськимкристалічним масивом. Тут розташовані Чорногори (знайвищою вершиною Українських Карпат Говерлою - 2061 м,горою Петрос - 2020 м). Стійкий сніговий покрив утворюєтьсявже у листопаді. На курорті для зовнішнього застосуваннявикористовується вуглекисла миш'яковиста мінеральна вода.Курорти Карпат спеціалізуються на лікуванні захворюваньорганів травлення (особливо ефективне лікування виразкишлунку й дванадцятипалої кишки), печінки та підшлунковоїзалози, цукрового діабету.

Отже, Україна має потужний рекреаційний комплекс,проте розвиток комплексу стримується низкою проблем, такихяк підвищення пропускної здатності рекреаційногогосподарства, нерівномірність його використання, тобтосезонність, тощо. Нерозв'язаною залишається проблематериторіальності розміщення рекреаційного господарства тарекреаційного природокористування.