ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова      6

Розділ 1. РИНОК І РЕСУРСИ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТО-ВАРІВ      7

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРО-ДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ ТА СТВОРЕННЯ РИНКУ           7

Особливості сільськогосподарського виробництва та

їх вилив иа формування продовольчих ресурсів    7

Умови і чинники формування продовольчого ринку ... 15

Соціально-економічна оцінка функціонування ринкупродовольства      18

Контрольні питання 23

РИНОК І РЕСУРСИ ЗЕРНОБОРОШНЯНИХ ІПЛОДООВОЧЕВИХ ТОВАРІВ, ЦУКРУ І СУПУТНІХПРОДУКТІВ, КАРТОПЛІ І ПРОДУКТІВ її ПЕРЕРОБКИ . . 23

Структура продовольчого ринку     23

Ринок і ресурси зерноборошняних і плодоовочевихтоварів         27

Ринок і ресурси цукру і супутніх продуктів (патока,харчові кислоти)      29

Виробництво картоплі і продуктів її переробки(крохмаль і спирт)           31

Контроль питання    32

РИНОК І РЕСУРСИ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ВИНО-ГРАДУ І ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ, ТЮТЮНУДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ, ХМЕЛЮ І ПРО-ДУКТІВ, ЩО З НЬОГО ВИГОТОВЛЯЮТЬ            33

Ринок і ресурси рослинних олій, а також продуктів

їх переробки (маргарин, мило)         33

Виробництво свіжого винограду, ринок продуктів їхпереробки  34

Вирощування тютюну і виробництво з нього сига-рет, цигарок, курильного тютюну і махорки, а також одер-жання нікотинових препаратів, лимонної та яблучної кислот ... 35

Вирощування хмелю для пивоваріння і виробництвоз нього дріжджів, лікарських препаратів та косметичних засо-бів, лаків і фарб  37

Контрольні питання 39

РИНОК І РЕСУРСИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦ-ТВА, РИБИ І РИБНИХ ТОВАРІВ, ПРОДУКТІВ БДЖО-ЛЯРСТВА      40

М'ясне скотарство, свинарство, птахівництво

і вівчарство, а також м'ясні продукти з них            40

Ринок і ресурси молока і молочних товарів            43

Риба і рибні товари   45

Мед і інші продукти бджільництва (віск, пилок,прополіс, маточне молочко)     47

Контрольні питання 48

АНАЛІЗ І СТАН РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГОРИНКУ          49

Механізм насичення ринку продовольства            49

Сучасний стан розвитку продовольчого ринку     53

Ринкові відносини в аграрному виробництві України . . 58

Контрольні питання 65

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА            66

Розділ 2. РИНОК І РЕСУРСИ НЕПРОДОВОЛЬЧИХТОВАРІВ   67

ФОРМУВАННЯ І СТРУКТУРА РИНКУ НЕПРО-ДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ      67

Особливості виробництва непродовольчих товарів .... 67

Структура ринку непродовольчих товарів  68

Структура ринку непродовольчих товарів України .... 70

Умови формування і аналіз функціонування ринкунепродовольчих товарів України    75

Контрольні питання 77

ПОТЕНЦІАЛ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУЛЕГКОЇ І ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,ТРИКОТАЖНОЇ, ШКІРЯНОЇ І ХУТРЯНОЇ ГАЛУЗІ         78

2.2.1. Особливості виробництва легкої і текстильноїпромисловості       78

Трикотажна промисловість  96

Шкіряна і хутряна галузі виробництва         97

Контрольні питання 104

РИНОК І РЕСУРСИ ТОВАРІВ ЛІСОВИРОБНИ-ЧОГО КОМПЛЕКСУ, ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ     104

Ринок і ресурси деревопереробного виробництва(фанера, меблі, будівельні матеріали з деревної сировини) .... 104

Целюлозно-паперове виробництво (целюлоза

і виробництво картону)        121

Виробництво поліграфічної продукції         123

Контрольні питання 124

РИНОК І РЕСУРСИ БУДІВЕЛЬНИХ ТОВАРІВ,ФАРФОРОВО-ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ І ВИРОБІВ З

ПЛАСТМАС  124

Ринок і ресурси промисловості будівельних матеріа-лів, будівельних конструкцій і деталей   124

Виробництво фарфорово-фаянсових виробів        144

Вироби з пластмас    151

Контрольні питання 170

ПОТЕНЦІАЛ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУТОВАРІВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ЖИТЛА І ТОВАРІВКУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ           170

Електро-побутові прилади   170

Культурно-побутові товари 178

Контрольні питання 183