4.2.2. Облік операцій з експорту робіт, послуг.

Перелік послуг (робіт), які вважаються такими, що експорту­ються, включає:

— консультаційні, інформаційні та аудиторські послуги;

— медичні послуги;

— послуги та роботи, пов'язані з нерухомим майном, включаю­чи будівельно-монтажні та експлуатаційні роботи;

— надання нерезидентам в оренду, чартер, фрахт морських, або повітряних суден, що використовуються на міжнародних маршру­тах, або лініях, а також космічних кораблів, супутників, або їх час­тин чи окремих функцій;

— надання послуг персоналу з обслуговування морських, повіт­ряних та космічних об'єктів, зазначених у попередньому пункті;

— надання послуг з передачі авторських прав, ліцензій, патен­тів, прав на використання торгових марок, інших юридичних та економічних знань, а також обробки даних та інформації для рези­дентів;

—надання послуг з організації реклами і публічних зв'язків за межами України;

—забезпечення персоналом нерезидентів України, культурної, спортивної, освітньої діяльності за межами України;

— надання послуг з туризму на території України в разі їх про­дажу за межами України безпосередньо, або при посередництві не­резидентів із застосуванням безготівкових розрахунків.

 

ТИПОВІ ПРОВЕДЕННЯ, ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРУ НА ЕКСПОРТ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИКА

Таблиця 4.5

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік, грн

 

з/п

Дт

Кт

Сума

вд

ВВ

 

1

2

3

4

5

в

7

 

Операції у комісіонера

 

1

Оприбутковано товар, прийнятий на комісію

024

7000 грн

 

2

Відвантажено товар на експорт (1000 дол. США х 7,0 = 7000)