5.2.2. Особливості обліку імпорту робіт, послуг

магниевый скраб beletage

Імпорт може включати також платне користування послугами іноземних фізичних і юридичних осіб. Крім того, в зовнішньоеко­номічній діяльності використовують імпорт капіталів у вигляді іно­земних кредитів та інвестицій, виробничих (будівельних, монтаж­них) і споживчих послуг, а також інжинірингу, який представляє собою інженерно-консультаційні послуги, узагальнені в самостійну сферу діяльності і спрямовані на підготовку та забезпечення проце­су виробництва, реалізацію готової продукції, обслуговування під­рядних будівельно-монтажних організацій, інфраструктурних, сіль­ськогосподарських та інших об'єктів.

Облік імпорту робіт, послуг суттєво не відрізняється від обліку імпорту товарів, за винятком деяких особливостей:

— документом, який підтверджує факт виконання робіт (по­слуг), є акт виконаних робіт (послуг), оформлений належним чином;

— при імпорті робіт (послуг) датою виникнення податкових зо­бов'язань є дата події, яка відбулася першою, а саме: дата списання коштів з поточного рахунку платника податків в оплату собівартос­ті робіт, або дата оформлення документу, який підтверджує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом;

— не дозволяється відносити до податкового кредиту по сплаті податку суми, які не підтверджені актом приймання робіт (послуг);

— надані (виконані) суб'єктами підприємницької діяльності Росії роботи (послуги), які використовуються, або споживаються на митній території України, пільговому оподаткуванню не під­лягають.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку валютних опе­рацій, пов'язаних з імпортуванням послуг від нерезидента, в цілому аналогічний порядку обліку операцій з імпорту товарів.

Приклад 3. Суб'єкт ЗЕД 15.07.10 (валютний обмінний курс НБУ станом на цю дату — 7,3 грн/дол. США) відповідно до умов зовнішньоекономічного контракту імпортував послуги (для власного використання) вартістю 1000 дол. США. Розглянемо в таблиці 5.3 декілька варіантів нарахування ПДВ залежно від умов проведення розрахунків між суб'єктом ЗЕД та інозем­ним СГД.

Таблиця 5.3

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ (ПРИКЛАД 3)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий об­лік

Дт

Кт

Сума

вд

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Умова 1. 20.07.10 здійсненна оплата за одержані послуги

1

15.07. 09 суб'єктом ЗЕД отри­мано послуги від іноземного СГД (підписано акт про на­дання послуг)

23,91, 92,93

632

7300 грн

 

 

2

15.07.10 суб'єктом ЗЕД нара­ховано податкові зобов'язання з ПДВ (7300 х 20 / 100)

685

641

1460 грн

1460

 

3

20.07.10 суб'єктом ЗЕД здійс­нено оплату через уповнова­жений банк за одержані від іноземного СГД послуги

632

312

7300 грн

 

 

4

В наступному податковому періоді (серпні 2010 р.) суб'єктом ЗЕД нараховано податковий кредит з ПДВ

641

685

1460 грн

 

1460

Умова 2. 10.07.10 (валютний обмінний курс НБУ станом на цю дату — 7,2 грн/дол. США) здійснена оплата за послуги, що будуть імпортовані

1

10.07.10 суб'єктом ЗЕД здійс­нено попередню оплату за по­слуги, що будуть одержані від іноземного СГД (1000 х 7,2)

371

312

7200 грн

 

 

2

10.07.10 суб'єктом ЗЕД нара­ховано податкові зобов'язання з ПДВ (5200 х 20 / 100)

685

641

1440

грн

1460

 

3

15.07.10 суб'єктом ЗЕД отри­мані послуги від іноземного СГД (підписано акт про на­дання послуг)

23,91, 92,93

632

7200 грн

 

 

4

15.07.10 зараховано суму ава­нсу в рахунок суми отриманих послуг

632

371

7200 грн

 

 

5

В наступному податковому періоді (серпні 2010 р.) суб'єктом ЗЕД нараховано податковий кредит з ПДВ

641

685

1460 грн

 

1460