Тема 4. Облік експортних операцій

магниевый скраб beletage

4.1. Основні поняття.

4.2. Бухгалтерський облік операцій з експорту.

4.2.1. Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку експорту.

4.2.2. Облік операцій з експорту робіт, послуг.

4.2.3. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців.

4.3. Податковий облік експортних операцій.

Література:

Основна література: 1,4,6. Додаткова література: 1-9, 15-22. Нормативні акти: 1, 10, 16.

Контрольні питання

1.Дайте визначення поняття експорту та експортних операцій.

2. Дайте характеристику основним принципам обліку ескортних опе­рацій на підприємстві.

3.Розкрийте особливості обліку реекспортах операцій.

4.Яка схема обліку операцій з експорту робіт, послуг?

5. В чому полягає особливості обліку авансів, одержаних від іноземних покупців?

6.    Розкрийте поняття першої події в податковому обліку.

7.    Дайте характеристику схеми нарахування ПДВ в обліку ЗЕД.

Тести

Експорт — це:

1) продаж іноземному контрагенту товарної продукції шляхом виве­зення її за межі митної території України;

2)продаж іноземному контрагенту товарної продукції.

Дозволено законодавством наступні види експортних операцій:

3)    експорт товарів шляхом бартерної угоди;

4)експорт товарів на умовах безкоштовної допомоги;

5)    експорт товарів за грошові кошти;

6)всі відповіді вірні.

Заборонено законодавством наступні види експортних операцій:

7)    експорт промислової продукції, якщо порушено умови виробництва;

8)експорт інтелектуальної власності;

9)    експорт історичних цінностей та національного надбання;

10)  експорт товарів на умовах безкоштовної допомоги.

Виручка від експорту товару в іноземній валюті підлягає зара­хуванні на їх валютні рахунки не пізніше:

11)  90 днів з дати митного оформлення товару;

12)  180 днів з дати митного оформлення товару;

13)  90 днів з моменту підписання контракту;

14)  90 днів з моменту перетину товаром кордону;

15)  жодної правильної відповіді.

Експортний митний тариф у більшості випадків не застосову­ється, оскільки:

16)  зменшує обсяг експорту;

17)  викликає ситуацію подвійного оподаткування.

Доход від неопераційної курсової різниці відображається на ра­хунку:

18)  361;

19)  744;

20)  714.

2. Доход від операційної курсової різниці відображається на ра­хунку:

1)    714;

2)744;

3)    745.

8. Під час здійснення експорту товарної продукції витрати експор­тера відносяться до:

1)    витрат імпортера;

2)витрат виробника.

Задачі

Задача 1.

12 січня відвантажена продукція. Контрактна ціна 100 000 євро. Валю­тний курс на дату відвантаження — 8,30. Облікова ціна — 450 000. Курс НБУ на 31 січня — 8,31, валюта надійшла 2 лютого. Валютний курс — 8,32. При цьому сплачено митні збори, транспортні витрати, складування, транспортування — 40 000.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 2.

Наявний виставлений рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна — 10 500 дол. США, комерційна знижка — 500, розрахун­кова знижка — 2 % (визначити), ПДВ — 10 % (визначити). Через 15 днів надійшли гроші від покупця.

Відобразити в обліку реалізацію товарів та надходження грошей.

Задача 3.

01.08.10 відвантажена продукція. Контрактна ціна 80 000 євро. Валют­ний курс на дату відвантаження — 8,40. Облікова ціна — 350 000. Курс НБУ на 31.08.10 — 8,41, валюта надійшла 2.08.10. Валютний курс — 8,42. При цьому сплачено митні збори, транспортні витрати, складування, транспортування — 30 000.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 4.

Наявний виставлений рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна — 12 000 дол. США, комерційна знижка — 700, розрахун­кова знижка — 8 % (визначити), ПДВ — 10 % (визначити). Через 25 днів надійшли гроші від покупця.

Відобразити в обліку реалізацію товарів та надходження грошей.

Задача 5.

У першому кварталі 2009 р. надійшла передоплата від нерезидента — 3 000 дол. США. Курс НБУ на дату її зарахування — 8,05 грн/дол. США (умовно). У цьому самому кварталі підприємство експортувало товар не­резиденту на суму 3 000 дол. США. Курс НБУ на дату відвантаження — 8,055 грн/дол. Облікова вартість відвантаженого товару — 9 500 грн. Мит­ний збір — 113 грн.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 6.

У першому кварталі 2009 р. підприємство експортувало товар на суму 25 000 дол. США. Курс НБУ на дату відвантаження товару покупцю - 8,065 грн/дол. Первісна вартість товару — 95 000 грн. Митний збір — 398 5 грн/дол. Первісна вартість товару — 95 000 грн. Митний збір — 398 грн. Заборгованість погашена в цьому самому кварталі. Курс НБУ на дату над­ходження інвалюти від нерезидента — 8,045 грн/дол. США

Відобразіть операції в обліку.

Задача 7.

Виконайте наступні операції:

1.Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані:

1. Залишки на 1 жовтня 2009 року:

— Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті — 10000 євро;

— Аванси, оплачені іноземним постачальникам, — 5000 дол.США;

— Основні засоби — 20000 грн;

— Аванси, отримані від іноземних покупців — 5000 євро;

— Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками — 5000 євро;

— Короткостроковий кредит в іноземній валюті — 5000 дол.США;

— Статутний капітал — 20 000 грн;

— Курси валют: 1 дол. США = 5 грн; 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

Іноземному покупцеві було відвантажено готову продукцію на суму авансу, що надійшов від іноземного покупця (суму визначити за даними початкового сальдо). При вивезенні продукції було нараховано мито за ставкою 15 %. Курс 1 дол. США =5,05, 1 євро = 6,02 грн.

Задача 8.

Виконайте наступні операції:

1.Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти по дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Данк

— Залишки на 1 липня 2009 року:

— Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті — 80000 євро;

— Аванси, оплачені іноземним постачальникам — 6000 дол.США;

— Основні засоби — 25000 грн;

— Аванси, отримані від іноземних покупців — 6000 євро;

— Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками — 6000 євро;

— Короткостроковий кредит в іноземній валюті — 6000 дол. США;

— Статутний капітал — 25000 грн;

— Курси валют: 1 дол. США = 5 грн; 1 євро = 6 грн.

Господарські операції за місяць:

Іноземному покупцеві було відвантажено готову продукцію на суму авансу, що надійшов від іноземного покупця (суму визначити за даними початкового сальдо). При вивезенні продукції булонараховано мито за ставкою 15 %. Курс 1 дол. США =8,05, 1 євро = 10,02 грн.