Тема 5. Облік імпортних операцій

магниевый скраб beletage

5.1.Загальні принципи здійснення імпортних операцій.

5.2.Бухгалтерський облік імпортних операцій.

5.2.1. Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку імпортних операцій.

5.2.2.Особливості обліку імпорту робіт, послуг.

5.2.3.Особливості обліку авансів, сплачених іноземному постачальнику.

5.3.Податковий облік імпорту товарів.

Література:

Основна література: 1,4,6. Додаткова література: 1-9, 15-22. Нормативні акти: 1, 10, 16.

Контрольні питання

1.    Дайте визначення поняттю імпортних операцій в ЗЕД.

2.    Які шляхи придбання імпортних товарів Ви знаєте?

3. Розкрийте загальні принципи ведення бухгалтерського обліку імпо­ртних операцій.

4.В чому полягає специфіка обліку імпорту робіт, послуг при експорті ЗЕД?

5. Дайте характеристику обліку авансів, сплачених іноземному поста­чальнику.

6.    Розкрийте основні принципи податкового обліку імпорту товарів.

7.Специфіка нарахування і сплати ПДВ при експорті товарів.

Тести

1. До імпортних операцій відносяться:

1) придбання ТМЦ від іноземних постачальників на умовах комерцій­ного кредиту;

2)придбання ТМЦ та послуг з оплатою готівкою;

3)    надходження ТМЦ та послуг, як матеріальна допомога;

4)ввезення ТМЦ шляхом бартерних угод;

5)    усі відповіді вірні.

До імпортних операцій відносяться:

1) ТМЦ від іноземних постачальників на умовах комерційного кре­диту;

2)придбання ТМЦ та послуг з оплатою готівкою;

3)    ввезення ТМЦ і послуг шляхом надання матеріальної допомоги;

4)    усі відповіді вірні.

Аналітичний облік імпортних товарів і розрахунків нерезиден­тами ведеться:

5)    тільки по державам;

6)по державам;

7)    по дням відвантаження.

Аналітичний облік іноземної валюти ведеться:

8)    в іноземній та національній валюті по курсу НБУ;

9)національній валюті по курсу НБУ;

10)  в іноземній валюті по курсу НБУ.

На вартість товарів, які надійшли від нерезидента після перера­хованого йому авансу:

11)  не впливає курсова різниця;

12)  впливає курсова різниця.

Згідно плану рахунків авансові внески іноземним постачальни­кам враховуються на рахунку:

13)  371/2;

14)  361;

15)  375.

3.Згідно плану рахунків розрахунки з іноземними постачальника­ми враховуються на рахунку:

1)    632;

2)371/2;

3)361.

Моментом здійснення імпорту є:

4)    момент перетину товаром митного кордону України;

5)    момент переходу права власності на товар;

6)момент перетину товаром митного кордону України, або момент пе­реходу права власності на товар.

Базою для нарахування ПДВ є:

7)    митна вартість товару;

8)сума сплаченого акцизного збору;

9)    ввізне мито;

10)  всі вищезазначені варіанти.

До товарів, що походять з тих країн, які входять разом з Украї­ною до митних союзів, або утворюють з нею спеціальні митні зони, за­стосовуються:

11)  повні ставки Митного тарифу країни;

12)  преференційні ставки Митного тарифу країни;

13)  пільгові ставки Єдиного Митного тарифу України.

Основою нарахування ввізного мита при застосуванні адвало- рного ввізного мита є:

14)  митна вартість товарів;

15)  кількісні показники товарів.

Ввізне мито сплачується платниками у національній валюті України за ставками, що діють:

16)  на день подання ВМД до митного оформлення;

17)  на день перетину товаром кордону;

18)  на момент прибуття товару у пункт призначення.

Сплата ввізного мита може бути здійснена шляхом:

19)  безготівкового розрахунку;

20)  несенням готівки до каси митного органу;

21)  внесення авансових сум на рахунок митного органу.

Сума своєчасно несплаченого мита стягується з нарахуванням пені у розмірі        суми недоїмки за кожен день прострочення

22)  0,2 % не включаючи день прострочки;

23)  0,2 % включаючи день прострочки;

24)  0,3 % не включаючи день прострочки.

За митне оформлення товарів та інших предметів при митній вартості до 100 дол. США, митний збір:

25)  не справляється;

26)  5 доларів США;

27)  0,1 % митної вартості.

Переміщення товарів, виготовлених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на даній території — це:

28)  реімпорт товару;

29)  реекспорт товару;

30)  транзит товару.

Задачі

Задача 1.

Імпорт: 10 січня надійшли імпортні товари. Контрактна ціна — 10 000 дол. США. Гроші перераховано 4 лютого. Курс валют на 10 січня — 5,3; на 31 січня — 5,32; на 4 лютого — 5,33. Визначте: митну вартість, митний збір, ввізне мито. Відобразіть операції в обліку.

Задача 2.

ТзОВ «Полісся» уклало договір з Угорською фірмою «Моніка» на ім­порт товарів вартістю 3900 дол. США. Імпортні товари було одержано 7 квітня ц.р. На митниці було сплачено мито — 2 %, митні збори — 0,2 % та ПДВ. Крім того, за умовами імпортного контракту оплата послуг по транспортуванню та страхуванню вантажу здійснюється українським по­купцем (ТзОВ «Полісся»). Відповідно до цього перевізнику було сплачено 100 дол. США за доставку товару до місця призначення, а також оплачені послуги національної страхової організації в сумі 500 грн. Оплата за одер­жані товари була проведена 20 квітня. Курси валют на дату здійснення операції:

Дата                Курс НБУ, грн/дол.США

07.04                8.80

20.04                8.60

Відобразіть операції в обліку.

Задача 3.

Станом на 03.02.09. (офіційний валютний курс НБУ на цей день —

8.3  грн/дол. США) суб'єкт ЗЕД (імпортер) перерахував уповноваженому банку грошові кошти в національній валюті для придбання 10 тис. дол. США. Уповноважений банк придбав 04.02.09. (валютний курс НБУ —

8.4  грн/дол. США) вказану суму іноземної валюти, а суб'єкт ЗЕД (імпор­тер) в цей же день здійснив попередню оплату за імпортний товар. Станом на 07.02.09. (валютний курс НБУ — 8,2 грн/дол. США) товар було отри­мано від іноземного СГД.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 4.

Суб'єкт ЗЕД імпортує в Україну скло у вигляді куль (митна вартість — 1000 дол. США (графа 22 та 45 ВМД), валютний курс НБУ на дату подан­ня ВМД (07.02.09) — 8,3грн/дол. США (графа 23 ВМД), код ТН ЗЕД — 7002.10.00.00, ставка ввізного мита — 20 %) та тару (валютний курс НБУ на дату подання ВМД (07.02.09) — 9,7 грн/євро, кількість товару — 1000 кг (графа 31 ВМД), код ТН ЗЕД — 1704.90.75.00, ставка ввізного ми­та — 2 євро за 1 кг).

Розрахуйте суму ввізного мита.

Задача 5.

Суб'єктом ЗЕД 15.03.09 (валютний обмінний курс НБУ станом на цю дату — 8,3 грн/дол. США) здійснено митне оформлення імпортованих то­варів, митна вартість яких складає 1000 дол. США (в т.ч. 900 дол. США — вартість товару, вказана в зовнішньоекономічному контракті, та 100 дол. США — мито, що нараховане та сплачене грошовими коштами 14.03.09 (валютний обмінний курс НБУ той самий, що і 15.03.08). Імпортовані то­вари знаходяться під митним контролем з 14.03.09 по 17.03.09.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 6.

Суб'єкт ЗЕД 15.03.2009 р. (валютний обмінний курс НБУ станом на цю дату — 5,3 грн/дол.США) відповідно до умов зовнішньоекономічного контракту імпортував послуги (для власного використання) вартістю 1000 дол. США.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 7.

Суб'єктом ЗЕД 10.02.09 (валютний курс НБУ станом на цю дату — 8,3 грн/євро) здійснено митне оформлення імпортованих товарів: ВМД — ПДВ в сумі 1280,00 грн (нарахований ПДВ — 200 євро, або 1260 грн (200 х 8,3) сплачено грошовими коштами 09.02.09.

Крім того, суб'єкт ЗЕД 10.02.09 відповідно до умов зовнішньоекономі­чного контракту здійснив попередню оплату іноземному СГД за послуги, що будуть імпортовані. При цьому нараховано ПДВ в сумі 100 євро, або 630 грн.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 8.

Імпорт: 10.03.09 надійшли імпортні товари. Контрактна ціна — 50 000 дол. США. Гроші перераховано 4.04.09. Курс валют на 10.03.09 — 6,3; на 31.03.09 — 6,32; на 4.04.0 — 6,33.

Визначте: митну вартість, митний збір, ввізне мито. Відобразіть опера­ції в обліку.

Задача 9.

Станом на 03.01.09 (офіційний валютний курс НБУ на цей день — 9,3 грн/дол. США) суб'єкт ЗЕД (імпортер) перерахував уповноваженому бан­ку грошові кошти в національній валюті для придбання 20 тис. дол. США. Уповноважений банк придбав 04.01.09. (валютний курс НБУ — 9,4 грн/дол. США) вказану суму іноземної валюти, а суб'єкт ЗЕД (імпортер) в цей же день здійснив попередню оплату за імпортний товар. Станом на 07.01.09 (валютний курс НБУ — 9,5 грн/дол. США) товар було отримано від іноземного СГД.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 10.

Суб'єкт ЗЕД імпортує в Україну скло у вигляді куль (митна вартість — 11000 дол. США (графа 22 та 45 ВМД), валютний курс НБУ на дату по­дання ВМД (07.08.09) — 8,3 грн/дол. США (графа 23 ВМД), код ТН ЗЕД — 7002.10.00.00, ставка ввізного мита — 20 %) та карамель (валют­ний курс НБУ на дату подання ВМД (07.02.09) — 9,7 грн/євро, кількість товару — 6000 кг (графа 31 ВМД), код ТН ЗЕД — 1704.90.75.00, ставка ввізного мита — 3 євро за 1 кг).

Розрахуйте суму ввізного мита.

Задача 11.

Суб'єктом ЗЕД 15.08.09 (валютний обмінний курс НБУ станом на цю дату — 9,3 грн/дол. США) здійснено митне оформлення імпортованих то­варів, митна вартість яких складає 5000 дол. США (в т.ч. 100 дол. США — вартість товару, вказана в зовнішньоекономічному контракті, та 300 дол. США — мито, що нараховане та сплачене грошовими коштами 14.08.09 (валютний обмінний курс НБУ той самий, що і 15.08.09). Імпортовані то­вари знаходяться під митним контролем з 14.08.09 по 17.08.09.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 12.

Суб'єкт ЗЕД 17.08.09 (валютний обмінний курс НБУ станом на цю да­ту — 9,3 грн/дол.США) відповідно до умов зовнішньоекономічного конт­ракту імпортував послуги (для власного використання) вартістю 9000 дол. США.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 13.

Суб'єктом ЗЕД 10.09.09 (валютний курс НБУ станом на цю дату — 7,3 грн/євро) здійснено митне оформлення імпортованих товарів: ВМД — ПДВ в сумі 1580 грн (нарахований ПДВ — 400 євро) сплачено грошовими коштами 09.09.09;

Крім того, суб'єкт ЗЕД 10.09.09 відповідно до умов зовнішньоекономі­чного контракту здійснив попередню оплату іноземному СГД за послуги, що будуть імпортовані. При цьому нараховано ПДВ в сумі 200 євро.

Відобразіть операції в обліку.

Задача 14.

ТзОВ «Ліга» уклало договір з «Pas» на імпорт товарів вартістю 4000 дол. США. Імпортні товари було одержано 09.04.10. На митниці було сплачено мито — 2 %, митні збори — 0,2 % та ПДВ. Крім того, за умовами імпортного контракту оплата послуг по транспортуванню та страхуванню вантажу здійснюється українським покупцем (ТзОВ «Ліга»). Відповідно до цього перевізнику було сплачено 100 дол. США за доставку товару до місця призначення, а також оплачені послуги національної страхової орга­нізації в сумі 500 грн. Оплата за одержані товари була проведена 20.04.10. Курси валют на дату здійснення операції

Дата                   Курс НБУ, грн/дол.США

09.04                  8.0

20.04                  8.3

Відобразіть операції в обліку.