Тема 6. Облік товарообмінних (бартерних) операцій

магниевый скраб beletage

6.1.Поняття бартерних операцій.

6.2.Порядок здійснення ЗЕД-бартерних операцій.

6.3.Основні принципи обліку ЗЕД-бартерних операцій.

6.3.1.Податковий облік ЗЕД-бартерних операцій.

6.3.2.Правила бухгалтерського обліку ЗЕД-бртерних операцій.

Література:

Основна література: 1-6. Додаткова література: 1-15. Нормативні акти: 1, 5.

Контрольні питання

1.    Дайте визначення поняттю бартерних операцій в ЗЕД.

2.    Які особливості ведення бартерних операцій ви знаєте?

3.    Який алгоритм здійснення бпртерних операцій?

4.    Які основні параметри бартерного договору в ЗЕД?

5.    Розкрийте особливості податкового обліку ЗЕД-бартерних операцій.

6.    Яка схема бухгалтерського обліку ЗЕД-бртерних операцій?

7. Як зміна валютних курсів відображається в бухгалтерського обліку ЗЕД-бртерних операцій?

Тести

Ввіз товарів за бартерною угодою на територію України у випа­дку експорту внсоколіквідних товарів повинен здійснюватися не піз­ніше:

1)    60 днів з моменту оформлення ВМД з експорту;

2)90 днів з моменту оформлення ВМД з експорту;

3)    40 днів з моменту оформлення ВМД з експорту.

Міжнародний бартер — це:

4)операція, що включає експорт та імпорт товарів без грошової оплати і участі банків в розрахунках.

5) операція, що включає експорт та імпорт товарів участі банків в роз­рахунках;

6) операція, що включає експорт та імпорт товарів без грошової оплати.

Недоліки бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності:

7)    ускладнений контроль за якістю узгодженого товару;

8)односторонність вигоди в бартерній угоді;

9)    обов'язковий збіг потреб партнерів;

10)  складність переговорів щодо узгодження ціни і кількості зустрічних товарних потоків;

11)  усі відповіді вірні.

Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій:

12)  відсутність грошових розрахунків з іноземним партнером;

13)  застосування 0 ставки ПДВ;

14)  відсутність митних платежів.

Переваги здійснення бартерної операції:

15)  спрощення розрахунків;

16)  розширення можливостей просування товарів на ринок країни- контрагента;

17)  пом'якшення проблеми інвалютного фінансування імпорту;

18)  усі відповіді вірні.

Під час здійснення бартерної угоди курсова різниця відноситься до рахунку:

19)  не визначається;

20)  711;

751.

Під час здійснення бартеру необхідна оцінка товарів в єдиній валюті для:

21)  нарахування мита, податків та зборів;

22)  здійснення контролю, транспортного страхування, оцінки та випла­ти можливих збитків;

23)  усі відповіді вірні.

Характерні особливості бартерної угоди:

24)  разовий характер;

25)  участь двох сторін;

26)  оформлення угоди одним контрактом;

27)  термін розрахунків не повинен перевищувати 180 днів;

28)  на кількість товарів, що обмінюється, не впливає зміна цін на світо­вому ринку;

29)  варіант 1, 2, 3;

30)  усі відповіді вірні.

Задачі

Задача 1.

Виконайте наступні дії:

1.Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти з дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4.       Скласти оборотно-сальдову відомість. Дані

Залишки на 1 жовтня 2009 року:

— Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті — 10 000 євро.

— Аванси, оплачені іноземним постачальникам — 5000 дол. США.

— Основні засоби — 20 000 грн.

— Аванси, отримані від іноземних покупців — 5000 євро.

— Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками — 5000 євро.

— Короткостроковий кредит в іноземній валюті — 5000 дол. США.

— Статутний капітал — 20 000 грн.

Курси валют: 1 дол. США = 7,8 грн; 1 євро = 10,5 грн.

Господарські операції за місяць

1. Від іноземного покупця надійшли товари за товарообмінним дого­вором на суму 50000 дол. США. Підприємство нарахувало та сплатило з поточного рахунку в національній валюті: мито за ставкою 10 %, за послу­ги з оформлення еквівалент 40 дол. США, 12 ПДВ за ставкою 20 %. Това­ри було оприбутковано на склад і визначено їх первісну вартість. Курс 1 дол. США = 7,05, 1 євро = 10,0 грн.

2. В обмін іноземному покупцю було відвантажено готову продукцію. Собівартість виготовленої продукції 200000 грн. При вивезенні за митне оформлення — еквівалент 20 дол. США. Курс 1 дол. США = 7,05, 1 євро = 10,02 грн.

Задача 2.

Виконайте наступні дії:

1.Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.

2. Скласти необхідні розрахунки.

3. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку, записати на них операції, визначити обороти з дебету і кредиту та залишок на кінець місяця.

4. Скласти оборотно-сальдову відомість.

Дані

Залишки на 1 грудня 2009 року:

— Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті — 20 000 євро.

— Аванси, оплачені іноземним постачальникам — 6000 дол. США.

— Основні засоби — 60 000 грн.

— Аванси, отримані від іноземних покупців — 4000 євро.

— Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками — 5000 євро.

— Короткостроковий кредит в іноземній валюті — 10 000 дол. США.

— Статутний капітал — 10 000 грн.

Курси валют: 1 дол. США = 8 грн; 1 євро = 10 грн.

Господарські операції за місяць

1. Від іноземного покупця надійшли товари за товарообмінним дого­вором на суму 60 000 дол. США. Підприємство нарахувало та сплатило з поточного рахунку в національній валюті: мито за ставкою 10 %, за послу­ги з оформлення еквівалент 40 дол. США, ПДВ за ставкою 20 %. Товари було оприбутковано на склад і визначено їх первісну вартість. Курс 1 дол. США = 8,05, 1 євро = 10,1 грн.

2. В обмін іноземному покупцю було відвантажено готову продукцію. Собівартість виготовленої продукції 100 000 грн.

При вивезенні за митне оформлення — еквівалент 10 дол. США. Курс 1 дол. США = 8,05, 1 євро = 10,02 грн.