Розділ VII. Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності

магниевый скраб beletage

Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньо­економічної діяльності

Спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльнос­ті, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяль­ності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спо­ру Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та інши­ми органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України.

(Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами № 68/95-ВР від 15.02.95, № 762-IV від 15.05.2003)

Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього За­кону

Будь-які спори щодо застосування положень цього Закону та законів, прийнятих на виконання цього Закону, можуть бути предметом розгляду:

— в суді України, якщо одна із сторін у справі — фізична особа та/або держава;

(Абзац другий частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003)

— в господарських судах, якщо сторонами у справі виступають юри­дичні особи.

(Абзац третій частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003)

Л. КРАВЧУК

Міждержавні спори, які можуть виникнути в результаті дій України при застосуванні цього Закону, вирішуються у погодженому сторонами порядку згідно з нормами міжнародного права.

Голова Верховної Ради України м. Київ, 16 квітня 1991 року № 959-XII