2.2. Цілі, суб'єкти та інструменти регулювання ЗЕД