8.1. СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ,НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА ЕТИКИ

Стандарти аудиту формують єдині основні вимоги до його якості,надійності та забезпечення відповідного рівня гарантій щодо результатіваудиторської перевірки при їх дотриманні. Аудиторські стандарти єпідставою для вирішення спірних питань, які можуть виникати міжаудитором і замовником, та встановлення ступеня відповідальностіаудиторів. Вони забезпечують:

високу якість аудиторських перевірок;

впровадження в аудиторську практику нових науковихдосліджень;

допомогу користувачам у розумінні процесу аудиторськоїперевірки;

високий громадський імідж професії;

допомогу аудитору у веденні переговорів з клієнтом;

зв'язок окремих елементів аудиторського процесу.

У 1977 р. з метою розвитку аудиту та координації роботибухгалтерів-аудиторів у світовому масштабі була заснована Міжнароднафедерація бухгалтерів (МФБ). У її межах створено постійно діючий Комітетміжнародної практики аудиту (КМПА) при раді МФБ. З 1 квітня 2002 р.КМПА перейменований у Раду з МСА та надання впевненості (РМСАНВ).Основними завданнями РМСАНВ є розробка і випуск:

Міжнародних стандартів аудиту;

Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ);

Міжнародних стандартів супутніх послуг (МССП).

Структура Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості таетики, переглянутих у 2006 році, наведена у табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненостіта етики

Назва стандарту

Дата набуття

стан-

 

чинності після

дарту

 

останньогоперегляду

1

2

3

КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ бухгалтерів

 

Кодекс етики професійних бухгалтерів

30.06.2006

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (МСКЯ)

1

Контроль якості для фірм, що виконують аудит та оглядісторичної фінансової інформації, а також інші завдання знадання впевненості, та надають супутні послуги

15.06.2005

1

2

3

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА

 

Передмова до Міжнародних стандартів контролю якості,аудиту, надання впевненості та супутніх послуг

грудень 2005 р.

 

Глосарій

грудень 2005 р.

 

Міжнародна концептуальна основа завдань з наданнявпевненості

01.01.2005

АУДИТ ТА ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

100-999 Міжнародні стандарти аудиту (МСА)

100-199 ВСТУПНА ЧАСТИНА

120

Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту

Відкликано вгрудні 2004 р.

200-299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

200

Загальні завдання незалежного аудитора та проведенняаудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту

02.10.2008

210

Умови завдань з аудиторської перевірки

31.12.2001

220

Контроль якості під час аудиту історичної фінансовоїінформації

31.12.2001