2.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ (БАЛАНС) ТА ПОДІЇПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 10)