2.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ (БАЛАНС) ТА ПОДІЇПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 10) : Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : B-ko.com : Книги для студентів

2.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ (БАЛАНС) ТА ПОДІЇПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ (МСБО 1, МСФЗ 1, МСБО 10)