Запитання для самоперевірки

магниевый скраб beletage

1. Назвати етапи, за якими здійснюється аналіз документообі­гу підприємства.

2. За якими критеріями оцінюють системи електронного до­кументообігу?

3. Через які причини організації використовують послуги консультантів?

Рекомендована література

1. Круковский М. Ю. Критерии зффективности систем злектронного документооборота // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика — 2005. — С. 107—111.

2. Злектронние офисньїе системи [Електронний ресурс]. — Спосіб доступу: URL: http://eos.ru

3. Aladdin — защита информации, информационная безопасность, аутентификация [Електронний ресурс]. — Спосіб доступу: URL: http://www.aladdin.ru/

4. Бобьілева М. П. Зффективний документооборот: от традиционно- го к злектронному. — М.: Изд-во МЗИ, 2004. — 172 с.

5. Пікульський В., Дубова С. Автоматизація документообігу в орга­нах державного управління: етапи впровадження // Вісник Книжкової палати. — 2006. — № 2. — C. 33—35.

6.Дубова С. Інформаційна культура державних службовців як чин­ник якості впровадження та функціонування автоматизованих інформа­ційних систем // Вісник Книжкової палати. — 2005. — № 4. — С. 35—37.

7. CNews/аналитика [Електронний ресурс]. — Спосіб доступу: http://www.cnews.ru/reviews/

МОДУЛЬ 5 інформатизація державного управління