ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

МОДУЛЬ 1. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ................................................... 7

Документообіг у системі управління.......................................       7

Загальна структура документаційного забезпечення

управління.................................................................................    8

Документальні потоки у системі управління...........................   15

Організаційна структура документаційного забезпе­чення управління         20

МОДУЛЬ 2. ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС. ІНФОРМАЦІЙНА

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ............................................................... 30

Електронний офіс......................................................................... 30

Інформаційна модель організації................................................. 34

Організація як об'єкт впровадження електронного до­кументообігу            37

Електронний документ................................................................. 45

МОДУЛЬ 3. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ.................................................... 53

Стадії автоматизації документообігу.......................................... 53

Види систем електронного документообігу............................... 57

Електронний архів як складова системи електронного документообігу    69

МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ.................................................... 73

Аналіз документообігу підприємства.......................................... 74

Критерії оцінювання системи електронного докумен­тообігу ... 76

Етапи переходу до електронного документообігу в ор­ганізаціях 78

МОДУЛЬ 5. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ............................................................................... 82

Демократизація державного управління в інформацій­ному суспільстві    82

Інформаційно-технологічний простір державного управ­ління .  86

Тести............................................................................................. 95

Робоча програма курсу «Основи організації

електронного документообігу»............................................... 105

Додаток 1................................................................................... 109