2.4. Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні