4.3. Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу

У кожній окремо взятій країні до розуміння рівня комфорту яккритерію класифікації існують різні підходи. Саме ця обставина, атакож низка інших чинників, зумовлених культурно-історичнимиі національними традиціями держав, перешкоджають запрова-дженню у світі єдиної системи класифікації готелів.

Найпоширенішою вважається французька національна кла-сифікація, яка встановлює для туристичних готелів 6 категорій, се-ред яких 5 - із присвоєнням певної кількості зірок («1 зірка», «2 зір-ки», «3 зірки», «4 зірки», «4 зірки - «Люкс»), одна - без зірки. Такасистема дозволяє якнайповніше охопити ринок готельних послуг.

Жодне готельне підприємство не може претендувати на прис-воєння категорії, якщо воно не відповідає мінімальним вимогам-критеріям, об'єднаним у такі групи (див. табл. 4):

А - кількість кімнат;

В - загальні приміщення;

С - обладнання готелю;

D - комфортність житла;

E - обслуговування;

F - доступність для інвалідів і осіб з обмеженістю пересування.

Розмір готелю практично не впливає на його класність (міні-мальна кількість номерів коливається від 7 до 10), оскільки клієн-тові надається окремий номер, і тільки його обладнання і набірпослуг, які надаються, є критеріями оцінки його категорії. Зазна-чимо, що у Франції переважають готелі середнього класу (1* -40,6 %, 2* - 32,2 %, 3* - 18,3 %, 4* - 5,3 %, 4* «люкс» - 3,6 %).

Таблиця 4

Мінімальні вимоги до готелів згідно з французькою(європейською) системою класифікації

Параметри

Одиницявиміру

1*

2*

3*

4*

4*Люкс

Кількість номерів

од.

не < 7

не <7

не < 10

не < 10

 

Площа холу

м2

9

30

30

30

150

Мінімальна площа: од-номісного/двомісного

м2

8/9

8/9

9/10

10/12

10/14

Частка багатокімнатнихномерів

%

 

 

 

 

5

Частка номерів з ванною

%

-

30

70