8.2. Ліфтове устаткування

магниевый скраб beletage

Серед проблем, які архітектор повинен вирішувати при проек-туванні готельного комплексу, є проблеми, пов'язані із застосу-ванням ефективного та економічного ліфтового устаткування. Яксвідчить досвід, правильний вибір кількості та якості ліфтів бага-то в чому визначає економічність проектного рішення.

Національний стандарт ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристич-ні. Класифікація готелів» передбачає обов'язкову наявність ліфтіву готелях висотою більше одного, двох і трьох поверхів залежновід їхньої категорійності (див. додаток А).

Ліфтами називаються підйомні пристрої циклічної дії, приз-начені для вертикального транспортування людей і вантажів убудівлях різного призначення. Ліфти бувають пасажирськими,вантажопасажирськими і вантажними. За швидкістю підйомувони поділяються на тихохідні - зі швидкістю підйому 1 м/с,швидкохідні - 1,5 м/с, і швидкісні - понад 1,5 м/с. Ліфти розрізня-ються також за вантажопідйомністю.

Службові ліфти використовуються для перевезення багажу ідля різних службових і господарських потреб, поблизу них обла-днуються буфетні, білизняні та інші господарські приміщення.

Підйомники пов' язані з цокольним і підвальними поверхами,де розташовані машинні відділення, ремонтні майстерні, складсь-кі приміщення. Найбільшу пропускну здатність з усіх видів меха-нічного транспорту має ескалатор. Пропускна здатність ескалато-ра шириною 85 см перевищує пропускну здатність сходів аналогі-чної ширини в 4-5 разів.

Для готельних комплексів висотою понад 10 поверхів рекоме-ндується передбачити дві групи ліфтів, що зупиняються на парнихі непарних поверхах.

Для безпечної роботи ліфта передбачені такі пристрої і прилади:

уловлювачі (спеціальні пристрої, що захоплюють та утри-мують кабіну ліфта на рейках у разі обриву робочих канатів абонеприпустимо великої швидкості руху кабіни);

гальма, що утримують систему «кабіна-противаги» в неру-хомому стані при відключеному двигуні, тобто при зупинці;

кінцеві вимикачі, що обмежують рух кабіни вгору і вниз замежі передбачених поверхів споруди;

автоматичні замки, що фіксують двері шахти в закритомуположенні за відсутності кабіни на даному поверсі;

дверні контакти, що не дозволяють рухатися кабіні при від-критих дверях;

сигнальні лампи, що попереджають про те, що кабіна ліфтазайнята;

дзвінок або телефон (мікрофон) виклику електромеханіка уразі несправності ліфта та ін.

Рух кабіни ліфта здійснюється в спеціальній шахті.

Управління пасажирськими ліфтами, як правило, кнопкове, авантажними - як кнопкове (з провідником або без нього), так і задопомогою пульта.

Обслуговування ліфтів забезпечується електромеханіками (немолодше 18 років), що пройшли медичний огляд і мають практи-чний стаж роботи з ліфтами не менше шести місяців.

Перед запуском ліфтів в експлуатацію їх випробовують, управ-ляючи ними з кабіни, а також шляхом натискування кнопок викли-ку, встановлених на поверхах готелю. Якщо ліфт працює задовіль-но, проводять статичні і динамічні випробування. При статичномувипробуванні кабіну завантажують вантажем, маса якого вдвічі пе-ревищує вантажопідйомність ліфта. З таким вантажем кабіна маєперебувати в нерухомому стані впродовж 10 хвилин. При цьомукабіна не повинна довільно опускатися. Так перевіряють дію гальммеханічних вузлів ліфта.

Для динамічного випробування ліфта кабіну завантажують ва-нтажем, маса якого повинна бути на 10 % більшою від вантажопі-дйомності ліфта. З таким вантажем перевіряють дію уловлювачів,гальм і буферів при робочій швидкості.

Результати статичних і динамічних випробувань інспектордержавного технічного нагляду заносить у паспорт ліфтів і даєписьмовий дозвіл на експлуатацію.