ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            6

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА       8

ПОНЯТТЯ «ГОСТИННОСТІ» І «ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА».РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ            8

Терміни і визначення понятійного апарату «гостинність»            8

Зміст основних понять готельного господарства  12

Еволюція індустрії гостинності        15

Особливості розвитку міжнародних готельних мереж      30

Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії       40

РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ    44

Зародження готельної справи в Україні      44

Розвиток готельного господарства України в другій половині XIX - напочатку XX ст 45

Розвиток матеріально-технічної бази туризму в радянські часи   50

Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні       54

ВИДИ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ      64

Основні підходи до класифікації засобів розміщення         64

Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО 68

Типи готельних підприємств за призначенням     71

Спеціалізовані готелі 75

СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГОТЕЛІВ У СВІТІ   83

Проблеми створення міжнародної класифікації готелів     83

Особливості американської системи класифікації готелів і мотелів          86

Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу        87

Класифікація готелів в Україні і країнах СНД          95

РОЗДІЛ 2

ОСНОВНІ ФОНДИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА   101

ПРИЗНАЧЕННЯ ГОТЕЛІВ, ЇХ РОЗТАШУВАННЯ У СТРУКТУРІ МІСТА        101

Розвиток архітектурних форм будівлі готелю         101

Сучасні архітектурні концепції готельних будівель            102

Особливості вибору майданчиків для будівництва готельних комплексів ... 106

Тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста  108

ОСНОВНІ ФОНДИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА   111

6.1. Матеріально-технічна база та основні фонди  111

готельного господарства      111

6.2. Показники оцінки руху і стану основних фондів         115

готельного підприємства      115

РОЗДІЛ 3

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХПОСЛУГ           121

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ГОТЕЛЮ            121

Організація прилеглої території навколо готельних будівель        121

Функціональна організація приміщень готельних комплексів      124

Організація приміщень вестибульної групи            124

Особливості організації житлових приміщень        128

Блок приміщень харчування 134

Організація адміністративних приміщень   137

Приміщення господарського і складського призначення  138

Функціональна організація приміщень ділового і рекреаційногопризначення    142

Роль інтер'єру та озеленення у формуванні іміджу готелю            145

Складові частини комфорту внутрішнього простору готелів        145

Меблювання готельних приміщень 147

Естетична організація середовища готелю 152

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ     168

Складові частини інженерно-технічного обладнання готелів      168

Характеристика санітарно-технічного устаткування         169

Облаштування господарсько-питного водогону та каналізації     169

Протипожежний водогін та системи пожежогасіння        171

Гаряче водопостачання готельних комплексів       172

Системи опалення в готелях            173

Кондиціонування і вентиляція повітря       175

Централізоване видалення пилу      178

Системи сміттєвидалення    178

Ліфтове устаткування            179

Електроустаткування            181

Слабкострумове господарство         183

Торгово-технологічне устаткування ресторанів, кафе, барів         185

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ СЛУЖБ    188

Підходи до класифікації служб і відділів готельних комплексів     188

Склад і функції готельних служб      189

Організація адміністративно-управлінської служби готельногокомплексу          192

Служба управління номерним фондом (служба обслуговування) .... 196

Служба організації харчування         209

Інженерно-технічна служба готельного комплексу           211

10. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ОСНОВНИХ І ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ         214

Особливості процесу надання основних послуг у готелях           214

Додаткові готельні послуги як показник якості, конкурентоспроможності такультури обслуговування          219

Якість обслуговування туристів у готелях - важливий чинник розвиткутуризму           221

Поняття якості послуг           221

Чинники формування якості обслуговування         224

Фактори впливу на якість обслуговування у готельних комплексах..... 228

Тести для самоконтролю      231

Завдання для практичних робіт       277

Предметний покажчик         281

Список використаної та рекомендованої літератури         288

ДОДАТОК A. Національний стандарт України

Послуги туристичні. Класифікація готелів  291

ДОДАТОК Б. Правила користування готелями й аналогічними засобами

розміщення та надання готельних послуг   311

ДОДАТОК В. Екзотичні готелі світу           320

ДОДАТОК Г. Показники діяльності підприємств готельного господарства

України за період 2000-2007 рр       327

ДОДАТОК Д. Система уніфікації послуг гостинності       342

ДОДАТОК Е. Професійні обов'язки працівників готелів  345

ДОДАТОК Є. Документи первинного обліку у готелях    355