8.4. Слабкострумове господарство

магниевый скраб beletage

Слабкострумові пристрої раніше застосовувалися лише трьохвидів: телефон, сигнал виклику (внутрішня готельна сигналіза-ція), електрогодинники. Сьогодні їх значно більше і вони дозво-ляють (разом з обслуговуванням клієнтів) управляти готельнимкомплексом. До їх числа входять телекомунікаційні пристрої -телефон, селектор, телекс, сигналізація і виклик, пошукова систе-ма, пневматична пошта і радіотрансляційна мережа. Всі вони абоїхня частина застосовуються залежно від призначення, місткостіта категорії готельного комплексу.

Радіофікація великих готелів здійснюється від власного радіо-вузла, в якому вмонтовується декілька блоків підсилювачів длятрьохпрограмного радіомовлення і музичного оформленняоб' єктів харчування та суспільних приміщень. Доцільно біля ра-діовузла розміщувати радіомайстерні для ремонту радіотелевізій-ної апаратури, а також студії звукозапису для складання музичнихпрограм і рекламної інформації. З радіовузла по окремій лінії пе-редається й інформація для працівників готелю. З цією метою врадіовузлі встановлюється мікрофон і окремий підсилювач.

Телефон - один із найнеобхідніших пристроїв як для клієнтів,так і для адміністрації. Тип готельної телефонної станції залежатьвід кількості абонентських точок, призначення готельного ком-плексу і його розташування.

У готельних комплексах вищих категорій варто проектувати на-півавтоматичні телефонні станції з двома групами номерів: однією- для житлових номерів, іншою - для адміністрації. У сучасномуготельному комплексі телефон повинен бути у кожному готельномуномері. У номерах підвищеної комфортності (багатокімнатних) уванній кімнаті додатково встановлюється ще один телефонний апа-рат без набору номера, паралельний з телефоном у номері.

Телевізорами комплектуються всі номери готелю відповіднодо вимог Національного стандарту ДСТУ 4269:2003 «Послугитуристичні. Класифікація готелів»: в одно-двозіркових готеляхтелевізори встановлюються в номерах на прохання гостя, а почи-наючи з категорії 3 зірки кольорові телевізори повинні бути в усіхномерах. У 4-5* готелях є можливість приймання програм основ-них телекомпаній світу і готельного відео каналу з дистанційнимуправлінням. Не рекомендується в одно- і двомісних номерахвстановлювати великогабаритні телевізори. Для зручності ремон-ту асортимент телевізорів повинен бути мінімальним. У номерахдозволяється проводити огляд телевізорів і малий ремонт. У рештівипадків ремонт потрібно здійснювати в майстерні.

У кінозалах, бізнес-центрах, концертних залах, конференц-залах необхідно обладнати стаціонарні підсилювальні установкиз декількома мікрофонами на сцені і в залі. У цих приміщенняхнеобхідно мати електророзетки для увімкнення мультимедійнихта інших пристроїв і нестаціонарних кіноустановок.

Згідно з вимогами вищезазначеного стандарту, охоронна сиг-налізація або електронні засоби контролю за безпекою номерівпередбачаються тільки в п'ятизіркових готелях.

Кожен номер готелю обладнується дзвінками і кнопками сиг-налізації, автоматизації. Клієнти готелю, не виходячи з кімнати,можуть викликати покоївку, чергову по поверху, офіціанта. У ван-ній встановлюються сигнальні дзвінки на випадок поганого само-почуття під час купання. Вони виробляються у вигляді шнура,щоб уникнути враження струмом. Спеціальний автоматичнийпристрій дозволяє відчинити двері номера, не підходячи до них,увімкнути або вимкнути світло, не встаючи з ліжка. Вимикачі ікнопки автоматичного відкривання дверей бажано встановлюватибіля ліжка, розетку для вмикання пилососа - біля дверей, розеткудля радіо і настільної лампи - біля письмового столу, для при-строїв для гоління і фена - біля дзеркала у ванній.

Особлива увага повинна приділятися обладнанню приладамисигналізації і зв'язку місця чергового адміністратора у вестибулі.Оформлення прибулих у готель, збереження і видача документів,ключів від номерів і кореспонденції здійснюється централізовано.Тому дуже важливо забезпечити за допомогою слабкострумовихустановок зв'язок головного адміністратора з робочими місцямичергових по поверху.

У великих готелях застосовується автоматизована система об-ліку номерного фонду і розрахунків із гостями і службовцямичерез обчислювальний центр.

Усі об'єкти готелю необхідно забезпечити засобами пожежноїавтоматики: електричної пожежної сигналізації, спринклернимиі дренчерними установками, радіоустановками про пожежу.

Пристрій пожежної сигналізації складається з центральногопожежного пункту, що подає звуковий або зоровий сигнал пропожежу або небезпеку пожежі, а також із пожежних сигналів.

Системи електричної пожежної сигналізації можуть бути ав-томатичними, ручними або змішаної дії.

З метою централізації управління і контролю за роботою інже-нерного устаткування за допомогою засобів автоматики, телемеха-ніки і зв'язку у великих готелях організовується диспетчерськаслужба. На диспетчерському пульті потрібно встановлювати при-строї з певним резервом для підключення нового устаткування.

Для нормальної і безперебійної роботи котельних тепловихпунктів, радіовузлів, диспетчерських пультів необхідно мати дру-гий (запасний) комплект контрольно-вимірювальних приладів начас ремонтів, перевірок і опломбування працюючих пристроїв. Усіприлади, як і устаткування, повинні мати інвентарні номери, від-повідати паспортам.