9.1. Підходи до класифікації служб і відділів готельнихкомплексів

магниевый скраб beletage

Служби і відділи готелів можуть бути класифіковані відповід-но до різних методів роботи. Згідно з одним методом, служби івідділи готелів поділяються на ті, що приносять прямі і непряміприбутки. Служби, що дають прямий прибуток, продають гостямбезпосередньо послуги і товари. Це такі служби як: прийому ірозміщення гостей, організації харчування, магазини та кіоскироздрібної торгівлі, сауни тощо. Господарський відділ, бухгалте-рія, плановий відділ, відділ кадрів, інженерно-технічна служба єпідрозділами, що приносять непрямі прибутки.

Для класифікації структурних підрозділів готелів можуть ви-користовуватися й такі терміни, як зовнішні і внутрішні служби.Зовнішні служби - це служби, де працівники мають безпосередній(прямий) контакт із гостями готелю (служба прийому та розміщен-ня, служба громадського харчування). Внутрішні служби - це слу-жби, працівники яких практично не мають прямого контакту ізгостями (інженерно-технічна служба, бухгалтерія, відділ кадрів).

Крім того, підрозділи можуть бути зорієнтовані:

на виробництво продукції (пральня, кухня);

на надання послуг (служба покоївок, ресторан);

на інформаційне обслуговування (відділ бронювання, від-діл портьє).

Готельні служби залежно від близькості контакту з гостем ро-зташовані на двох рівнях (див. рис. 3). На першому рівні - служ-би, персонал яких безпосередньо контактує з гостем (контактніслужби), на другому - служби, персонал яких практично не кон-тактує з гостем (неконтактні служби).

В готельній індустрії таке розмежування служб дуже важли-ве, оскільки впливає на вимоги, що ставляться до персоналу.Найважливішими із них до працівників контактних служб є:

охайний і привабливий зовнішній вигляд (відповідна зачіс-ка, манікюр, макіяж, одяг, прикраси та ін.);

бездоганна манера поведінки;

знання етики і психології спілкування;

комунікабельність;

знання іноземних мов;

обмеження віку (наприклад, для портьє з прийому - вік до30 років).

Найважливішими вимогами, які ставляться до персоналу не-контактних служб, є наявність спеціальної освіти і досвід роботиу даній сфері.