1.1. Терміни і визначення понятійного апарату «гостинність»