1.5. Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії